Consequenties voor ondernemers door aanscherping Wet precursoren voor explosieven

Gepubliceerd op: 28 januari 2021
Bijgewerkt op: 28 januari 2021
Explosieven 800 X 400

Op 1 februari 2021 wordt de EU-verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven aangescherpt. Deze precursoren zijn grondstoffen die gebruikt kunnen worden om explosieven te maken en die relatief vrij verkrijgbaar zijn. De wetgeving zorgt voor een aantal ingrijpende veranderingen waar ondernemers, bedrijven en particulieren rekening mee dienen te houden.

Omdat  de aanpassingen in de wetgeving consequenties hebben voor (web)winkeliers, heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een overzichtelijke factsheet opgesteld. Hierin staat omschreven wat precies de gevolgen zijn voor ondernemers en bedrijven die deze stoffen verkopen.

De wetgeving onderscheidt precursoren voor explosieven in twee verschillende lijsten met stoffen: Lijst 1 met precursoren voor explosieven waarvoor een beperking voor verkoop geldt en Lijst 2 met precursoren voor explosieven die moeten worden gemeld. In de factsheet vind je een lijst met welke stoffen precies op welke lijst staan vermeld.

Aangepaste regels

Onder de nieuwe wetgeving gelden vanaf 1 februari 2021 de volgende verplichtingen voor de stoffen op lijst 1:

  • Bedrijven die precursoren verkopen moeten een verificatieplicht uitvoeren op de identiteit van de klant en checken of een vergunning nodig is of niet. Is een vergunning nodig, dan volgt vergunningscontrole.
  • Bedrijven die precursoren verkopen moeten gegevens van de klant registreren en bewaren voor een periode van 18 maanden. Het staat hen hierin vrij op welke manier ze dit willen doen, mits ze rekening houden met de privacyregelgeving (AVG).

Voor alle genoemde stoffen op zowel lijst 1 als 2 geldt:

  • Alle verdachte transacties, diefstal, en vermissing moeten binnen 24 uur worden gemeld bij het meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën: 088 154 00 00. (of bij precursoren@belastingdienst.nl).
  • Bedrijven moeten de zakelijke klant informeren dat het product dat zij kopen een precursor voor explosieven is waarvoor regels en verplichtingen gelden. De informatieplicht geldt dus niet voor de consument.
  • Bedrijven moeten hun personeel trainen en instrueren zodat ze op de hoogte zijn van de verplichtingen die gelden voor het verhandelen van precursoren en uitvoering kunnen geven aan de wet.

FAQ & downloads

Daarnaast bevat de factsheet nog een aantal praktische FAQ’s met bijbehorende antwoorden en een handig stroomschema waarmee ondernemers snel kunnen zien welke actie zij moeten ondernemen bij stoffen die gebruikt kunnen worden bij het vervaardigen van explosieven. Hiermee wil de NCTV ervoor zorgen dat alle betrokken bedrijven en ondernemers op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving en deze in het belang van onze veiligheid daadwerkelijk zullen naleven.

Via deze link kun je de factsheet voor de aangescherpte Wet precursoren voor explosieven downloaden. Heb je daarnaast nog vragen over deze wetgeving, dan verwijzen we je graag door naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid via www.nctv.nl/aanslagmiddelen.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp