Aanpassingen btw-regels goede zaak voor Nederlandse webwinkels

Gepubliceerd op: 2 december 2016
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Geschreven door
Calculator

De Europese Commissie publiceerde gisteren een voorstel waarin zij pleit voor een modernisering van de huidige btw-regels. Dit zou goed nieuws zijn voor alle Nederlandse (web)winkels die over de grens verkopen of van plan zijn om dit te gaan doen. In het plan komen veel aanpassingen terug waarvoor Ecommerce Europe zich de afgelopen jaren al heeft ingezet. De Europese belangenvereniging voor webshops, waar Thuiswinkel.org lid van is, ziet dit nieuwe voorstel als een goede stap om de grootste obstakels voor cross-border e-commerce weg te nemen. 

Uit een recent Ecommerce Europe-onderzoek onder online retailers verspreid over Europa kwam naar voren dat de verschillende btw-regels binnen de Europese Unie nog steeds grote problemen geven. De oprichting van de Mini One-Stop Shop (MOSS) zorgde eerder al voor verlichting onder de aanbieders van digitale diensten. Met behulp van deze webportal kunnen zij de btw over de digitale diensten die zij in andere landen leveren aangeven via slechts één EU-land in plaats van in elk land afzonderlijk.
“In het nieuwe voorstel wil de Europese Commissie de MOSS uitbreiden zodat ook de online aanbieders van tastbare producten en diensten hier gebruik van kunnen maken en dat vind ik een goede zaak”, aldus Martijn Hos, woordvoerder belangenbehartiging bij Thuiswinkel.org. “Hiermee wordt een groot obstakel weggenomen, zeker voor de kleinere webwinkels, aangezien bedrijven nu op een efficiënte, overzichtelijke en betaalbare manier over de grens zaken kunnen doen.”

Afschaffing btw-vrijstelling zorgt voor gelijker speelveld

Een tweede voorstel dat een positieve invloed kan hebben op het Europese e-commerceklimaat is de afschaffing van de btw-vrijstelling voor de invoer van producten tot € 22,00 van buiten de EU. Op dit moment hoeven aanbieders van dergelijke producten geen btw te betalen, wat voor een ongelijke strijd zorgt op de Europese e-commercemarkt. Hos: “Retailers die wel in een van de lidstaten zijn gevestigd, zijn hier de dupe van omdat zij in andere landen wel worden geconfronteerd met de plaatselijke btw-tarieven. Met de afschaffing van deze vrijstelling wordt het speelveld weer een stuk eerlijker voor alle partijen.”
Ondanks de vele voordelen van dit nieuwe voorstel worden niet alle obstakels rond de btw binnen de EU opgelost. Zo blijven online verkopers nog steeds te maken krijgen met meer dan 75 verschillende btw-tarieven binnen de EU. Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe blijven zich daarom inzetten voor een verdere versimpeling van het Europese btw-systeem. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat de beleidsbepalers samen met vertegenwoordigers uit de branche gaan kijken naar manieren waarop zij bedrijven kunnen inlichten over de nieuwe regels. Hierbij zou het opzetten van een webportal met daarin alle relevante informatie over de verschillende btw-regels en -tarieven in alle lidstaten een mogelijke oplossing kunnen zijn.

Over Ecommerce Europe

Om een vuist te kunnen maken op het gebied van wet- en regelgeving in Europa én te werken aan een positief ondernemersklimaat, heeft Thuiswinkel.org zich samen met 17 andere nationale belangenverenigingen verenigd in Ecommerce Europe. Ecommerce Europe vertegenwoordigt ruim 25.000 (web)winkels die online producten en/of diensten verkopen aan consumenten in Europa. Haar missie is om cross-border e-commerce te stimuleren door belangenbehartiging, netwerk, onderzoek en het verminderen van drempels.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp