Bluepaper - Warehouse logistiek in een maatschappij met schaarse arbeid

Gepubliceerd op: 11 oktober 2023
Bijgewerkt op: 13 oktober 2023
Warehouse Logistiek In Een Maatschappij Met Schaarse Arbeid

De komende jaren zal de schaarste op het gebied van arbeidskrachten en beschikbare logistieke vierkante meters toenemen. Bovendien is er maatschappelijke weerstand tegen “verdozing” en de groei van het aantal arbeidsmigranten (en de druk die dit zet op de beschikbare woonruimte).

In deze bluepaper gaat de expertgroep ‘Warehouse logistiek in een maatschappij met schaarse arbeid’, met Valcon als voorzitter en Topsector Logistiek als host op zoek naar antwoorden op de vraag hoe de logistieke sector in Nederland met deze toenemende schaarste moet omgaan en welke rol verschillende belanghebbenden hierin kunnen spelen, om op tijd klaar te zijn voor de innovatieve uitdagingen tussen nu en 2050.

Takeaways uit deze bluepaper

  1. De Nederlandse arbeidsmarkt staat onder druk, zo ook in de logistieke sector. Om deze schaarste het hoofd te bieden, moeten logistieke bedrijven meer aandacht besteden aan hoe zij hun werk kunnen doen met minder mensen en hoe zij de benodigde arbeidskrachten kunnen behouden. Mogelijke oplossingen zijn het toepassen van Artificial Intelligence in de personeelsplanning ten behoeve van flexibele roostering en arbeidsvoorwaarden, automatisering en robotisering, en afwisseling in werkzaamheden.

  2. Naast schaarste op de arbeidsmarkt zijn ook de vierkante meters voor logistieke gebouwen schaars. Beter benutten van deze ruimtes, bijvoorbeeld door consolidatie en meer in de hoogte/diepte te bouwen, maar ook samenwerking zijn essentieel om hiermee om te gaan.

  3. De verantwoordelijkheid voor schaarste-uitdagingen ligt niet alleen bij de bedrijven zelf. Ook ontwikkelaars van logistiek vastgoed, de overheid en consumenten moeten een bijdrage leveren aan de benodigde omslag. Het is haalbaar om samen de uitdagingen op te lossen, mits iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt.

Downloads

  • ShoppingTomorrow Bluepaper - Warehouse logistiek in een maatschappij met schaarse arbeid

    Geschreven door een expertgroep o.l.v. Valcon en Topsector Logistiek.

Onderwerpen

Deel deze download

Recente artikelen over dit onderwerp