De Europese Commissie heeft met de Green Deal een ambitieus klimaatbeleid voor Europa gepresenteerd. Het doel hiervan is om van Europa in 2050 een klimaatneutraal continent te maken. Het Circulaire Economie Actieplan moet bijdragen aan deze doelstelling. Dit actieplan zorgt voor een toename van de recycling en het hergebruik van producten in Europa en versnelt daarmee het proces naar een circulaire economie.

Het plan bevat onder andere een aantal acties die van invloed zijn op de e-commercesector:

Stimuleren duurzaam productbeleid

Het nieuwe actieplan omvat een beleidsplan voor duurzaam productontwerp. Dit stimuleert het ontwerp van producten op zo’n manier dat hergebruik mogelijk is. Daarnaast worden er striktere voorwaarden gesteld aan het gebruik van schadelijke grondstoffen. Ook wordt er beter gekeken naar mogelijkheden om producten te hergebruiken en te repareren vóór recycling.

Veel producten, met name elektronica, hebben een snelle economische afschrijving en een grote impact op het milieu. Deze producten worden ook niet ontworpen voor een lange levensduur. Voor dit soort producten moet worden nagedacht over een ander economisch model. Fashion is eveneens een productcategorie waar extra aandacht voor moet komen.

Consumenten voorzien van betere informatie

Het plan omvat maatregelen om consumenten in staat te stellen bij te dragen aan een circulaire economie. Eén manier om dit te doen is om de consument te voorzien van betrouwbare, verifieerbare en vergelijkbare informatie over de duurzaamheid van de producten. Hierdoor maken consumenten beter geïnformeerde keuzes en krijgen ze inzicht in de effecten van hun keuzes op het milieu. Voor de e-commercesector liggen er zeker kansen in het aanbieden van de juiste productinformatie waarin duurzaamheid ook een plek krijgt.  

Voorkomen van afval

Afval is een belangrijk thema binnen Europa. Er moet meer aandacht komen voor goede recycling en voor het creëren van mogelijkheden tot hergebruik. De e-commercesector kan hierbij een faciliterende rol spelen door in toenemende mate overbodige producten bij consumenten terug te halen.

Kansen voor de e-commercesector

Klimaatplannen staan de komende jaren hoog op de agenda in Europa. Deze leiden enerzijds tot extra beperkingen, maar anderzijds bieden ze de sector enorme kansen om te komen tot een nieuw economisch model. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de maatschappij wordt meegenomen in deze ontwikkeling, zodat ook de consument eerder kiest voor een duurzaam product. Daarnaast moet het beleid geharmoniseerd worden toegepast in Europa, waarbij er voldoende ruimte is voor bedrijven om hier een eigen invulling aan te geven. Ook moet er rekening worden gehouden met het internationale speelveld, zodat ook de bedrijven die over de grens leveren, worden meegenomen. 

De komende maanden worden deze plannen in Europa verder uitgewerkt. Thuiswinkel.org blijft hier via de Europese koepelorganisatie Ecommerce Europe uiteraard actief bij betrokken.

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Ellen de Lange 250x250
Ellen de Lange