Duurzaamheid staat hoog op de agenda van Thuiswinkel.org. We zetten in op een duurzame logistieke keten via Bewust Bezorgd, informeren onze leden over duurzaam verpakkingsmateriaal en het verminderen van de hoeveelheid lucht in pakketjes. Maar duurzaamheid gaat ook over maatschappelijk verantwoord ondernemen, in binnen- en buitenland. Hoe start je daarmee?

Wat is IMVO?
Als je zaken doet over de grens, zal de term IMVO vast al eens eerder voorbij zijn gekomen. De overheid verwacht van alle Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland dat zij dit maatschappelijk verantwoord doen, oftewel IMVO: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

IMVO is niet alleen voor grote bedrijven met meerdere kantoren in verschillende landen, of voor bedrijven die fabrieken hebben staan in het buitenland. Alle bedrijven die grondstoffen, halffabricaten of producten uit het buitenland inkopen, moeten dit verantwoord doen. Dit betekent dat zij rekening moeten houden met zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu mensenrechten en kinderarbeid.               

Steeds meer bedrijven voeren al allerlei IMVO-maatregelen door in hun bedrijf. Zij hechten waarde aan duurzaamheid en transparantie, of vinden het belangrijk zeker te weten dat er goed met alle medewerkers om wordt gegaan in hun keten en er geen kinderarbeid voorkomt. Veel bedrijven willen op deze manier een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals.

Wens van consumenten & wetgeving uit de overheid

Toch zijn het niet alleen intrinsieke waarden die een rol spelen. Ook de steeds groter wordende wens van consumenten, of eisen van kredietverstrekkers, maken dat stappen worden gezet. De verwachting vanuit de overheid wordt dwingender: in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV is vastgelegd dat Nederland nationale IMVO-wetgeving gaat invoeren. Hoe deze wetgeving er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar er ligt al een wetsvoorstel. Kort gezegd zullen Nederlandse bedrijven wettelijk verplicht worden mensenrechten en milieu in alle stappen van de productie te respecteren.

Pas je cookie-instellingen aan om deze video te bekijken.

Wat kan ik doen?

IMVO betekent voor ieder bedrijf iets anders. Welke impact je hebt op mensenrechten, arbeidsrechten en milieu is afhankelijk van de sector waarin je actief bent en de herkomst van de producten die je inkoopt of verhandelt. Dit betekent dat de eerste stap is het uitzoeken waar producten vandaan komen en door wie deze gemaakt zijn. Door het inzichtelijk maken van de keten, kun je IMVO-risico’s opsporen en acties ondernemen om die te beheersten. Met de MVO risicochecker check je welke internationale mvo-risico’s jouw bedrijf loopt en wat je kunt doen om die risico’s te beperken.

Laptopscherm voor webinar CTA

Terugkijken
Webinar 'Voorkom kinderarbeid'

Bestaat het risico dat er kinderarbeid in jouw inkoopketen voorkomt? Welke stappen kunnen ondernemersnemen om hier inzicht in te krijgen? Dit soort vragen kwamen aan bod tijdens het webinar van 29 maart 2022 ‘Voorkom kinderarbeid. Weten hoe?’. Onder leiding van presentator en journalist Sander de Kramer deelden verschillende bedrijven en experts hun ervaringen.

Kijk de webinar terug