De e-commerce is een ontzettend innovatieve sector en actief op het gebied van duurzaamheid. Uit een ledenpeiling van Thuiswinkel.org blijkt dat 62% momenteel een actief duurzaamheidsbeleid voert. Daarbij staat duurzaam verpakken voorop: zo gebruikt 77% gerecycled kartonnen dozen. En staat ook aandacht voor vermindering van retouren op de agenda bij leden: 62% heeft bijvoorbeeld productinformatie op de website om retouren te voorkomen.

Bovenstaande cijfers komen uit een vragenlijst ingevuld door 122 leden van Thuiswinkel.org. Deze peiling is gedaan om meer inzicht te krijgen waar leden mee bezig zijn op het gebied van duurzaamheid in de e-commerce. Leden kregen vragen voorgelegd over hun duurzaamheidsactiviteiten rondom retouren, verpakken, bezorgen, duurzame producten, strategie en circulaire economie.

Positief tegenover duurzaamheid

Leden staan positief tegenover duurzaamheid en zijn al volop bezig met verbeteringen. In het kader van circulariteit zien we nog groeikansen. 51% van de leden geeft aan dit niet binnenkort op de planning te hebben. Toch is dit een belangrijk onderwerp. De Nederlandse overheid stuurt namelijk op hergebruik van 50% van alle grondstoffen in 2030. Het is nog een relatief nieuw onderwerp wat veel facetten binnen een organisatie raakt. Hier wil Thuiswinkel.org samen met de markt op door ontwikkelen en leden helpen met het integreren van circulariteit in business modellen.

Thuiswinkel.org is al jaren actief omtrent duurzaamheid vooral op het gebied van retouren, verpakken en bezorgen. Zo zijn er de afgelopen tijd veel projecten geweest rondom deze onderwerpen. Er zijn meerdere podcasts opgenomen, greenpapers gepubliceerd, elke drie jaar verschijnt er een branche verduurzamingsverpakkingsplan en is Bewust Bezorgd opgezet. Op deze manier zet Thuiswinkel.org zich in om leden te helpen met verduurzamen. Wil je ook stappen gaan zetten op het gebied van duurzaamheid? Zorg dat je meekomt met deze belangrijke ontwikkeling en neem contact met ons op.

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Ellen de Lange 250x250
Ellen de Lange