Thuiswinkel.org heeft verschillende Kamerleden een brief gestuurd inzake de begroting van  het ministerie EZK. Wij streven naar een duurzame, digitale economie en nemen hier een voortrekkers rol in. Hierom verzoeken wij o.a. extra aandacht voor het verduurzamen en cyberweerbaar maken van het MKB, reductie van emissies in de keten en bevordering van gegevensdeling.

Download alles
Brief begrotingsbehandeling EZK
Downloaden