Waarom mkb-retailers geen innovatieve technologie gebruiken in de winkel

Categorie
Gepubliceerd op: 25 februari 2020
Bijgewerkt op: 28 april 2021
Geschreven door
Onderzoek - Mindmap Met Ipad 800 X 400

Via living labs, expertgroepen en onderzoeksprojecten is er veel kennis beschikbaar over de mogelijkheden die innovatieve winkeltechnologie de retailer biedt. Ondanks dat dit soort kennis de retailer inspireert, blijft het daadwerkelijke gebruik van innovatieve technologie in de fysieke winkel in het midden- en kleinbedrijf (mkb) achter. De grote vraag is wat mkb-retailers belemmert bij het kiezen en implementeren van innovatieve technologie, en wat er nodig is om ze op dit punt echt verder te helpen. De expertgoep Innovative Retail Technology van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow zocht dit uit.

Om te begrijpen hoe het komt dat de meerderheid van de retailers in het mkb achterblijft in het gebruik van innovatie technologie, is enige achtergrondinformatie noodzakelijk. De marktomstandigheden, met in het bijzonder de groei van online winkelen en het veranderend consumentengedrag, hebben een grote weerslag op de concurrentiekracht van de fysieke retail. Daarnaast veranderen het gedrag en de voorkeuren van consumenten richting de fysieke winkel. Consumenten verlangen van winkels vooral goed advies en een persoonlijke benadering. Ze vinden een mobiele instore-ervaring steeds belangrijker worden, maar beslissen tegelijkertijd vaker op basis van persoonlijke prijsaanbiedingen.

Barrières voor de adoptie van innovatieve technologieën

Steeds meer mkb-retailers beseffen dat innovatieve technologie van toegevoegde waarde voor hun winkel kan zijn. De grote vraag is waarom zoveel mkb-retailers de mogelijkheden van innovatieve technologie onbenut laten. De expertgroep, onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam, INretail en de Retailagenda, heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste barrières die mkb’ers ervaren bij de adoptie van innovatieve technologieën:

  • Gebrek aan kennis
  • Gebrek aan budget
  • Gebrek aan tijd
  • Gebrek aan geloof
  • Gebrek aan de juiste mensen
  • Te kleinschalig
  • Benodigde infrastructuur ontbreek
  • Digitale mindset ontbreekt
  • Security-/privacyoverwegingen

Interactieve tool biedt hulp

De expertgroep wil retailers helpen om beter om te gaan met deze belemmeringen. Hiertoe ontwikkelt de expertgroep een interactieve tool die de retailer helpt om een gerichte keuze voor innovatieve technologie te maken. Met de interactieve tool kan de retailer zelf op basis van zijn budget, doelen, wensen en kenmerken (zoals grootte) een keuze maken voor een innovatieve technologie die het best bij zijn winkel past. De door de expertgroepleden vergaarde kennis over technologie wordt in de tool verwerkt door hoofdzakelijk laagdrempelige technologieën die zich hebben bewezen op te nemen. De tool verschijnt in het voorjaar van 2020. Wil je meer weten over de belemmeringen en hoe deze opgelost zouden kunnen worden, lees dan de bluepaper van de expertgroep.

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp