Verhoging wettelijk minimumloon en akkoord non-food retail cao bereikt

Categorie
Gepubliceerd op: 18 januari 2024
Bijgewerkt op: 18 januari 2024
Geschreven door
Geld En Rekenmachine 800 X 400

In de aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar stonden bestaanszekerheid, het lonen van werk en inflatie prominent op de politieke agenda. Deze thema's hebben geleid tot een aanzienlijke verandering in het Wettelijk Minimumloon (WML) in Nederland. Daarnaast is er een akkoord bereikt op de Retail Non-food cao. 

Wettelijk Minimumloon (WML)

Bestaanszekerheid, het lonen van werk en inflatie stonden hoog op de agenda in aanloop naar de verkiezingen vorig jaar. Mede hierom zien we een forse stijging in het WML dit jaar.

Per 1 januari 2024 is het WML gestegen met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. De invoering van het wettelijk minimumuurloon betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn. Daarvoor in de plaats komt 1 uniform minimumuurloon, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. Dit werkt ook door in de salarisverhogingen in de cao’s (zie hoofdstuk hieronder). Het maandloon wordt bepaald door het aantal uren dat wordt gewerkt. Voorheen was het nog zo dat minimumloonverdieners die 40 uur werken een lager uurloon hebben dan mensen die 36 uur werken. Goed nieuws voor werknemers, maar werkgevers moeten rekening houden met flink meer loonkosten.

In bredere zin breken er moeilijke tijden aan voor de retail door kostenstijgingen. Niet alleen bouwen de loonstijgingen voort op de enorme loonstijgingen van vorig jaar (10,15% in januari 2023 en daarbovenop 3,13% in juli 2023). Deze gaan ook nog eens gepaard met een toename van huur- en energiekosten. Tegelijkertijd zien we een daling in consumentenvertrouwen en bestedingen.

Wij maken ons dus grote zorgen over de stijging van de kosten en gaan hierover in gesprek met politiek Den Haag. Er moet gekeken worden naar een oplossing om werken meer te laten lonen, zonder dat de loonkosten de pan uit rijzen. 

Bron: MKB Servicedesk

Voor meer informatie over het WML zie hier het kennisdocument van de rijksoverheid.

Retail Non-food cao

Eind vorig jaar waren de onderhandelingen over de Retail Non-food cao nog volop gaande. Het leek op een patstelling uit te lopen. Onderhandelingen bleken lastig te zijn omdat door de enorme stijging van het WML, formele onderhandelingen minder zinvol zijn. De ruimte om naast het in stand houden van een loongebouw met differentiatie iets extra’s te doen ontbreekt simpelweg. Toch is er begin dit jaar een akkoord bereikt tussen werkgevers en vakbonden.

Om de hoognodige rust en zekerheid in de sector te bewaren voor zowel werkgevers als werknemers, hebben de werkgevers in de cao retail een eindbod uitgebracht. Hierin gaat iedere medewerker in het loongebouw in 2024 minimaal 7% meer verdienen.

Dit akkoord is bereikt doordat onder andere per 1 januari 2024 de extra verhoging van de aanpassing naar een wettelijk minimum uurloon wordt verwerkt in de loontabellen en de differentiatie in het loongebouw wordt hersteld, een verhoging van minimaal 3,75% in lijn met de stijging van het WML (voor lagere schalen is dit aanzienlijk hoger).

Daarnaast ontvangen alle medewerkers op 1 juli 2024 in het loongebouw de halfjaarlijkse verhoging van het WML. Naar verwachting zal deze tussen de 3% en 4% bedragen. Dezelfde halfjaarlijkse verhoging van januari en juli wordt in 2025 ook doorgezet.

Tot slot behoudt de medewerker het recht op een individueel ontwikkelbudget (IOB). Dit budget word echter niet meer gestort op een andere rekening, maar blijft beschikbaar via de werkgever.

Heb je hier nog vragen of opmerkingen over, neem dan contact op met belangenbehartiging@thuiswinkel.org.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Djim 250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp

 • Thuiswinkel Markt Monitor Dashboard

  Gepubliceerd op 18 april 2024
  Kennisartikel

  Vergelijk jouw eigen prestaties met de branche via het online dashboard, exclusief voor leden en businesspartners.

  Online Marketing Data Statistieken Op Beeldscherm En Mobiele Telefoon 800X400
 • Embedded Lending als kans voor jouw bedrijf

  Gepubliceerd op 17 april 2024

  Embedded Finance gaat een stap verder dan traditionele bancaire diensten: financiële functies worden hierbij geïntegreerd in platforms en andere SaaS-oplossingen. Rabobank biedt een breed assortiment hiervan aan.

  Ondernemerschap
  Business Partner
 • Controleer je cookies

  Gepubliceerd op 16 april 2024
  Kennisartikel

  Toestemming vragen voor (tracking) cookies of andere volgsoftware gebeurd bij onze leden niet altijd juist. In dit artikel roepen we webshops op om naar hun cookietoestemmingsvraag en beleid te gaan kijken.

  Cookies Op Bureau 800 X 400
 • Dit is waarom customer loyalty zo belangrijk is

  Gepubliceerd op 4 april 2024
  Kennisartikel

  Loyale klanten zijn waardevolle klanten. Ze keren vaker terug naar je webshop, besteden meer en kosten minder dan nieuwe klanten. Daarnaast bevelen ze je webshop vaker aan en delen ze meer data. Alleen, hoe maak je van je klanten loyale klanten? 

  Customerloyalty2