Data Verordening in werking getreden

Business Partners Snelweg Van Boven Kruispunt Data 800X400

Op 11 januari is de Verordening over eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Data Verordening / Data Act) in werking getreden, nadat deze op 22 december 2023 in het Publicatieblad van de EU is gepubliceerd. De nieuwe regels worden van kracht op 11 september 2025. Verplichtingen met betrekking tot het Internet-of-Things (IoT) zullen een jaar later, in september 2026, van toepassing zijn en regels over oneerlijke contractuele bedingen in september 2027.

Gepubliceerd op: 18 januari 2024
Bijgewerkt op: 18 januari 2024
Geschreven door

De Data Act stelt gebruikers van connected producten in staat om toegang te krijgen tot de gegevens die door IoT-apparaten worden gegenereerd en deze gegevens met derden te delen met als doel aftermarketdienstverlening en innovatie te stimuleren. Bovendien zullen overheidsinstanties toegang krijgen tot gegevens die in het bezit zijn van c.q. beheerd worden door de particuliere sector en deze kunnen gebruiken om adequaat te reageren op openbare noodsituaties zoals pandemieën, overstromingen en bosbranden.

De Verordening bevat daarnaast bepalingen ter bescherming van bedrijven tegen ongewenste openbaarmaking van hun bedrijfsgeheimen en tegen oneerlijke contractuele bedingen in contracten met datasubjecten voor het delen van gegevens die de ene contractpartij eenzijdig aan de andere oplegt. De dataverordening zal ook maatregelen introduceren ter bevordering van de ontwikkeling van interoperabiliteitsnormen voor het delen van gegevens en voor gegevensverwerkingsdiensten.

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Afbeelding CTA

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Léon Molenberg 250 X 250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp