Update: gegevensdeling tussen EU en VS

Categorie
Gepubliceerd op: 6 juni 2023
Bijgewerkt op: 6 juni 2023
Geschreven door
Internationaal Aardbol Zilver Op Laptop 800X400

De herziening van de ontwerpbeschikking EU-VS over de adequaatheid van gegevensbescherming door de Europese Commissie is een belangrijke ontwikkeling voor gegevensbescherming en privacy tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). De Europese Commissie heeft rekening gehouden met de feedback over haar oorspronkelijke ontwerpbeschikking van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) en het Europees Parlement. Deze feedback heeft geleid tot een herziene versie van de tekst, die naar verwachting in juni wordt bekendgemaakt.

Het is van groot belang dat de Europese Commissie aandacht besteedt aan de input en de zorgen van het EDPB en het Europees Parlement. Het is al twee keer eerder voorgekomen dat de afspraken die de VS en de EU hebben gemaakt door de rechters als onvoldoende waarborgen worden gezien. De herziening van de ontwerpbeschikking getuigt van de toewijding van de Europese Commissie om een evenwicht te vinden tussen gegevensbescherming en het faciliteren van gegevensstromen tussen de EU en de VS.

Raad heeft laatste woord

Na de bekendmaking van de herziene tekst zal de Europese Commissie eind juni goedkeuring vragen aan de lidstaten in de Raad. Het is belangrijk op te merken dat de Raad het laatste woord heeft in deze zaak, waardoor de goedkeuring van de herziene ontwerpbeschikking afhankelijk is van de overeenstemming van de lidstaten.

Tegelijkertijd zal de Amerikaanse regering een grondige evaluatie uitvoeren van het beleid van alle 16 inlichtingendiensten. Deze evaluatie, die naar verwachting medio juli zal plaatsvinden, zal de basis vormen voor het besluit van de Amerikaanse procureur-generaal om de Europese Unie aan te wijzen als begunstigde van het verhaalmechanisme, een belangrijk instrument dat de mogelijkheid biedt voor individuen in de EU om juridische stappen te ondernemen in geval van schending van hun gegevensbeschermingsrechten door Amerikaanse overheidsinstanties.

De aanwijzing van de Europese Unie als begunstigde van het verhaalmechanisme via een besluit van de Amerikaanse procureur-generaal zal het College van Commissarissen in staat stellen om het besluit over gepastheid formeel aan te nemen, met de noodzakelijke Amerikaanse implementatie. Dit is een positieve ontwikkeling die tegemoetkomt aan de zorgen die zijn geuit door het EDPB en het Europees Parlement.

Zorgvuldigheid en snelheid van groot belang

Het is van essentieel belang dat het herziene besluit over de adequaatheid van gegevensbescherming tussen de EU en de VS zorgvuldig wordt geëvalueerd zodat de juiste waarborgen worden geboden om de rechten van individuen te beschermen, maar gegevensdeling met de VS ook snel weer kan plaatsvinden zonder de wet te overtreden. Thuiswinkel.org volgt de ontwikkelingen op de voet. 

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Afbeelding CTA

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp