Nieuwe samenwerkingsovereenkomst: Consortium Digitale Toegankelijkheid

Gepubliceerd op: 6 juni 2023
Bijgewerkt op: 6 juni 2023
Geschreven door
Bril Met Letters Op De Achtergrond

Thuiswinkel.org heeft gezamenlijk met VNO-NCW, LevelLevel en Stichting Accessibility een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de naleving van digitale toegankelijkheidsvoorschriften te bevorderen en haar leden en webshops voor te bereiden op ingrijpende wetgeving die in 2025 van kracht wordt.

Het Consortium Digitale Toegankelijkheid heeft als doel om de digitale toegankelijkheid in Nederland te verbeteren, zodat mensen met een functiebeperking gelijkwaardig gebruik kunnen maken van digitale producten en diensten. Dit consortium brengt verschillende organisaties samen, waaronder overheidsinstanties, bedrijven en non-profitorganisaties, om gezamenlijk expertise te delen en samen te werken aan het realiseren van digitale toegankelijkheid.

Goede voorbereiding essentieel

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst heeft als doel de leden van het consortium goed voor te bereiden op de komende wetgeving en de naleving van digitale toegankelijkheidsnormen te bevorderen. Het consortium ontplooit verschillende initiatieven om haar leden te ondersteunen in dit proces.

Een van de initiatieven is het organiseren van online informatiesessies over producten en diensten die gericht zijn op digitale toegankelijkheid. Deze sessies voorzien de leden van het consortium van de nodige kennis en inzichten om hun digitale aanbod toegankelijker te maken. Daarnaast zal het consortium investeren in de doorontwikkeling van Ismijnsitetoegankelijk.nl. Via deze tool kunnen leden de naleving van digitale toegankelijkheidsstandaarden meten en actie ondernemen waar nodig.

Het consortium zal ook e-learnings aanbieden aan designers, bouwers, contentmakers en het management van haar leden. Deze e-learnings zijn gericht op het vergroten van bewustzijn en kennis over digitale toegankelijkheid. Via deze educatieve programma's zijn de leden van het consortium beter in staat om toegankelijke digitale producten en diensten te ontwikkelen en te beheren.

Kennisdeling en samenwerking

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst van het Consortium Digitale Toegankelijkheid biedt een belangrijk platform voor kennisdeling en samenwerking op het gebied van digitale toegankelijkheid. Het is een erkenning van het belang van inclusiviteit en gelijke toegang tot digitale middelen voor alle gebruikers, ongeacht hun beperkingen.

Met de implementatie van deze initiatieven en de voorbereiding op de komende wetgeving, zet het Consortium Digitale Toegankelijkheid een belangrijke stap richting een meer inclusieve digitale samenleving.

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Afbeelding CTA

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp