Groot tekort aan gekwalificeerd e-commercepersoneel

Categorie
Gepubliceerd op: 17 juli 2017
Bijgewerkt op: 17 juli 2017
Geschreven door
Educatie Top View Laptop En Boeken 800X400

De online consumentenbestedingen groeien onverminderd door, bleek eerder uit de Thuiswinkel Markt Monitor. Dat vindt zijn weerklank in de personele bezetting bij e-commercebedrijven. Uit onderzoek onder de leden van Thuiswinkel.org, door onderzoeksbureau Panteia in samenwerking met Human Capital Tafel Logistiek, blijkt dat deze omzetgroei leidt tot uitdagingen bij de werving van nieuw personeel en de kwalificaties van zittend personeel. De vijver van gekwalificeerd personeel is te klein om aan alle vraag te voldoen. Mede daarom is het versneld omvormen van curricula in het hoger onderwijs en de herscholing van zittend personeel van groot belang.

De arbeidsmarkt van e-commerce

Nederland telt steeds meer e-commercepersoneel. Bij zelfstandige webwinkels (pure online players) en de webwinkels van fysieke winkels (omnichannel players) zijn in totaal inmiddels 125.000 mensen werkzaam. Het gaat om ruim 20.000 hoger opgeleide mensen met specifieke e-commerceskills, 80.000 man aan ondersteunend personeel en nog eens ruim 20.000 zelfstandigen met een webwinkel. Het onderzoek was gericht op de ruim 20.000 werkenden met e-commerceskills. Het gaat hierbij om specialisten op het gebied van online marketing, webshopmanagement of -logistiek, softwareontwikkeling en data-analyse. 

Groeiende behoefte aan gekwalificeerde e-commerceprofessionals 

Het afgelopen halfjaar werden ruim 7.800 mensen gezocht in diverse e-commerce-functiegebieden. Dit aantal loopt in de nabije toekomst verder op; alle geënquêteerde werkgevers rapporteren een groei van het aantal vacatures in alle functiegebieden. Deze groei komt in 73% van de gevallen door uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Ook vervanging van personeel (62%), behoefte aan nieuwe digitale competenties (38%) en verandering van bedrijfsactiviteiten (34%) spelen een rol. Opvallend daarbij is de grote vraag naar hoger opgeleiden: 77% van de vacatures is hbo+.

Sophie van Rooij, programmamanager Thuiswinkel e-Academy: “Met het actieprogramma e-Academy ondersteunen we het hoger onderwijs in Nederland met het afstemmen van het onderwijs op de gevraagde competenties uit de e-commercepraktijk. We werken samen met 13 grote hbo-instellingen in Nederland. Ondanks de goede stappen die zij maken in het moderniseren van hun curriculum, is de uitstroom vanuit deze opleidingen nog niet voldoende om te voorzien in de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Versnelde uitbreiding van het aantal opleidingen met e-commercecompetenties is noodzakelijk om de online groei van het Nederlandse bedrijfsleven bij te kunnen houden.” 

Moeilijk vervulbare vacatures

Meer dan de helft van de werkgevers verwacht in de komende zes maanden moeilijk vervulbare vacatures. De belangrijkste oorzaak is een tekort aan sollicitanten en/of een tekort aan sollicitanten met online werkervaring. De top 5 van moeilijk vervulbare vacatures bestaat uit:

 • online marketeers (bij 51% van de werkgevers)
 • (big) data analyst (37%)
 • front end developer (34%)
 • software developer (33%)
 • customer journey expert (30%) 

Vier op de tien werkgevers nemen mensen aan met minder werkervaring in het vakgebied, en zorgen voor externe bijscholing of interne training on the job. Drie op de tien werkgevers zijn echter niet bereid om de vacature-eisen aan te passen, dus zij intensiveren de wervingsinspanningen. Opvallend daarbij is vooral het verhoudingsgewijs hoge aandeel van internationaal werven (22%). 

Kwalificaties van zittend personeel

Van alle werkgevers ervaart ruim twee derde tekortkomingen in de vaardigheden van hun zittend personeel. Het gaat daarbij zowel om vakinhoudelijke e-commerceskills als om meer generieke competenties. Overigens rapporteren de omnichannel spelers meer problemen op dit vlak dan puur online werkende bedrijven. Opvallend is ook de waarde die wordt gehecht aan ‘soft skills’. De steeds meer toegepaste flexibele, ‘agile’ werkvormen vragen duidelijk om competenties op het gebied van samenwerken, initiatief en energie. Sophie van Rooij: “De conclusie die we hieruit kunnen trekken, is dat de snelle ontwikkelingen binnen de e-commercesector vragen om een meer continue ontwikkeling van medewerkers. Dit verdient meer aandacht van zowel de organisatie als de individuele professional.”

Het rapport is gratis te downloaden via de website van e-Academy.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Sophie van Rooij 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp

 • Vijf redenen waarom een duurzaamheidsstrategie onmisbaar is

  Gepubliceerd op 13 mei 2024
  Kennisartikel

  Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen e-commerce. Ondanks de brede toepasbaarheid van het onderwerp duurzaamheid is het vaak lastig om er grip op te krijgen én te houden. Waar begin je, wat zijn thema's die kansrijk zijn voor jouw organisatie, waar sta je nu, en hoe doe je het goed? Een duurzaamheidsstrategie helpt je organisatie om hier inzicht in te krijgen en een route voor de toekomst uit te stippelen.

  Duurzaamheid 800 X 400 (1)
 • E-learning: Duurzaamheidsstrategie

  Gepubliceerd op 9 april 2024
  Video

  Deze e-learning voorziet je van praktische inzichten en concrete stappen om een effectieve duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen en te implementeren die uniek is voor jouw webshop.

  Duurzaamheidsstrategie 800 X 400
  e-Academy
 • Dit is waarom customer loyalty zo belangrijk is

  Gepubliceerd op 4 april 2024
  Kennisartikel

  Loyale klanten zijn waardevolle klanten. Ze keren vaker terug naar je webshop, besteden meer en kosten minder dan nieuwe klanten. Daarnaast bevelen ze je webshop vaker aan en delen ze meer data. Alleen, hoe maak je van je klanten loyale klanten? 

  Customerloyalty2
 • Data: Het nieuwe goud?

  Gepubliceerd op 28 maart 2024
  Kennisartikel

  Veel e-commerceorganisaties zetten data al succesvol in om hun prestaties verder te optimaliseren. Binnen het mkb zijn er echter veel bedrijven die de eerste stappen met data nog moeten zetten. Deze bedrijven hebben mensen nodig die begrijpen wat een e-commercebedrijf nodig heeft op het gebied van data en wat data voor een e-commercebedrijf kan betekenen.

  Data Binaire Code Digitaal 800X400