Geslaagd verkiezingsdebat voor de digitale ondernemer

Categorie
Gepubliceerd op: 9 november 2023
Bijgewerkt op: 15 februari 2024
Geschreven door
Verkiezingsdebat 2023 Marlene

Op dinsdag 7 november organiseerde Thuiswinkel.org het Verkiezingsdebat over de toekomst van de digitale economie, samen met Techleap, Kickstart.ai en Jong Nieuwspoort. Het debat liet zien dat de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet een flinke taak heeft aan het toekomstbestendig inrichten van onze nieuwe economie. Er is gesproken over wat nodig is om het verdienvermogen van Nederland op peil te houden. De inzet is duidelijk: een flinke hervorming van de arbeidsmarkt waar nieuwe werkgeverschap een plaats heeft, omarmen van innovatie en nieuwe technologie – hoe gaat AI voor ons werken – en de transitie naar een duurzame circulaire economie, maar wat ook duidelijk werd is dat de oplossingen van de politieke partijen verschillen. 

Een volle zaal met ruim 200 professionals kwam samen tijdens het Verkiezingsdebat: “Groei of krimp: wat wordt de economie van de 21e eeuw?”. Onder leiding van dagvoorzitter Floor Doppen gingen 6 kandidaat-Kamerleden in gesprek over de uitdagingen in onze sector en de positie van ondernemers in Nederland: Mona Keijzer (BBB), Pim van Strien (VVD), Marieke Koekkoek (VOLT), Lisa van Ginneken (D66), Tjebbe van Oostenbruggen (NSC) en Laura Bromet (PvdA/GL).

Arbeidsmarkt

De stelling over de arbeidsmarkt werd ingeleid door Michiel Muller, co-founder van Picnic: “De economie van de 21e eeuw vraagt om een nieuwe inrichting van de arbeidsmarkt.” Picnic, maar ook vele andere e-commerce-ondernemers, ziet dat de arbeidsmarkt verandert maar het politieke systeem niet meegaat. Voor nieuwe uitdagingen, zoals krapte op de arbeidsmarkt, onderwaardering van een groep hard werkende mbo’ers en een vraag naar een nieuwe inrichting van flexibiliteit, moet een aanpak komen. Marieke Koekkoek (VOLT) stelde vast dat de economie van de toekomst groen, digitaal en internationaal is. En dat daarom, zo vervolgde Koekkoek, technologische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt beter op elkaar aan zouden moeten sluiten.

Woorden waar Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org, zich bij aansluit: “De nieuwe economie en nieuw werkgeverschap vragen om flexibele inzet van werk, gecombineerd met baanzekerheid. Maatwerk moet mogelijk zijn voor bedrijven om de ideale werksituatie te creëren. En ja, werk moet lonen, maar het moet ook te betalen zijn voor het bedrijfsleven. Verlicht daarom de belasting op arbeid, zodat er netto meer overblijft. En daarnaast moeten we, met de krapte op de arbeidsmarkt, investeren in mbo-, hbo- en wo-talenten. De overheid moet zorgen voor de juiste randvoorwaarden om het juiste personeel aan te trekken. Dat het voor bedrijven makkelijker wordt om mensen aan te trekken, zowel praktisch geschoold als expats.”

Duurzame economie en AI

Andere uitdagingen waar onze economie voor staat gaan over verduurzamen en AI. Over verduurzaming waren de debaters het eens dat de overheid de duurzame transitie moet stimuleren, niet moet remmen. Mona Keijzer (BBB) stelde dat bedrijven wel mogen verdienen door in te zetten op transitie, er moet iets concreets tegenover staan om het aantrekkelijk te maken. Als je rood staat als bedrijf, kan je niet groen doen, aldus Keijzer. Ook op het gebied van AI moet de overheid meer een rol pakken om de digitale transitie in goede banen te leiden. Pim van Strien (VVD) ziet dat er volop kansen zijn voor een positieve toepassing van AI en gaf aan dat AI kan helpen om regeldruk terug te dringen en personeel op de juiste plaatsen in te zetten. Daarom is het nu tijd voor een goede inregeling en te starten met tests aan de hand van regulatory sandboxes, aldus Van Strien.

Thuiswinkel.org verwelkomt de oproep van de VVD. Samenwerking is nodig tussen het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap om samen een visie voor de toekomst te bepalen, onder andere via een ondernemersakkoord. Dat gaan we faciliteren.

Verkiezingen op 22 november

De komende verkiezingen worden bepalend voor de koers die Nederland gaat varen de komende jaren.  Waar gaat de economie heen: naar groei of krimp? Thuiswinkel.org zet keihard in op groei, maar niet zomaar groei. De focus ligt op ontwikkeling, innovatie en verduurzaming als voorwaarden voor een toekomstbestendige economie. Maar dit vraagt wel om een vriendelijk ondernemersklimaat. De arbeidsmarkt knelt, de kosten stijgen, en bedrijven zuchten onder een enorme hoeveelheid regels. Om op de lange termijn door te ontwikkelen hebben we op korte termijn oplossingen nodig. Als sector dragen we onze verantwoordelijkheid en zetten we concrete stappen richting een verantwoorde toekomst voor e-commerce. Maar daarvoor hebben we ook de overheid nodig. Een overheid die visie heeft, maar vooral ook helderheid en stabiliteit brengt. Een overheid die sturing en stimulansen biedt, maar wel ruimte laat voor de ondernemer. Een overheid die het gesprek met ons aan gaat en beleidskeuzes baseert op kennis en feiten. Dit zien wij graag terug de komende jaren.

Wil je weten wat de standpunten van de verschillende partijen zijn op het gebied van duurzaam ondernemen, veilig ondernemen en ondernemerschap in het algemeen? Check dan onze landingspagina over de verkiezingen.

Debat gemist?

De livestream van het debat is  hier terug te kijken:

Pas je cookie-instellingen aan om deze video te bekijken.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Maike Jansen 320 X 320

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp