Wat komt er voor wetgeving aan op duurzaamheidsvlak?

Categorie
Gepubliceerd op: 24 januari 2024
Bijgewerkt op: 24 januari 2024
Geschreven door
Wouter 800 X 400 (1)

Tijdens de Webwinkel Vakdagen sprak Wouter van der Laan, Adviseur Public Affairs Duurzaamheid bij Thuiswinkel.org, over de wetgeving die er op duurzaamheidsvlak aankomt. We vatten in dit artikel de belangrijkste learnings uit de presentatie samen.

Tijdens de Webwinkel Vakdagen sprak Wouter van der Laan, Adviseur Public Affairs Duurzaamheid bij Thuiswinkel.org, over de wetgeving die er op duurzaamheidsvlak aankomt. We vatten in dit artikel de belangrijkste learnings uit de presentatie samen.

Wouter begon de presentatie door de rol van Thuiswinkel.org te benadrukken. hij vertelde dat Thuiswinkel.org volop actief is in de politiek. Zodra er nieuwe wetgeving gemaakt wordt, vertegenwoordigt Wouter samen met een team de belangen van de sector in Den Haag en Brussel: "Wij proberen deze wetgeving te sturen zodat het geen negatieve uitwerking heeft op onze sector. Hiervoor gaan we in gesprek met ministers, Kamerleden, ambtenaren, Europese beleidsmakers en andere stakeholders", aldus Wouter.

Voordat Wouter inging op welke duurzaamheidswetgeving eraan zit te komen, nam hij de bezoekers mee in welke uitgangspunten Thuiswinkel.org heeft bij het benaderen van de politiek:

 • Regels moeten haalbaar zijn
 • Regels moeten stimuleren en niet afremmen
 • Er moet sprake zijn van een gelijk speelveld in Europa
 • En ten slotte moeten er niet te veel regels zijn zodat er ruimte blijft om te ondernemen

Wat kunnen we verwachten aan nieuwe duurzaamheidswet- en regelgeving?

Daarna werd er door Wouter een inkijkje gegeven in wat er in de toekomst aan zit te komen aan nieuwe duurzaamheidswet- en regelgeving. Wouter vertelde dat er heel veel nieuwe wetgeving (die mogelijk qua inhoud nog gewijzigd worden) aankomt. In het Europese Actieplan Circulaire Economie staan namelijk diverse initiatieven die de komende jaren van kracht zullen gaan, zowel Europees als nationaal. Vervolgens nam Wouter de bezoekers mee in een paar belangrijke voorbeelden:

 • Green Claims
 • Corporate Social Due Diligence Directive (CSDDD)
 • Herziening Kaderrichtlijn Afval
 • Uitgebreide producenten verantwoordelijkheid
 • Right to Repair
 • Verpakkingen verordening
 • Empowering the Consumer in the Green Transition
 • Ecodesignverordening
 • Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD)

Wat uitgebreider werd er door Wouter stilgestaan bij Right to Repair (recht op reparatie): "Momenteel heb je als consument al recht op reparatie of vervanging binnen de wettelijke garantie, maar wordt er volgens de overheid nog te vaak voor vervanging gekozen. De overheid probeert via deze wetgeving meer richting reparatie te sturen. Met deze wetgeving worden ondernemers verplicht reparatie aan te bieden, behalve wanneer reparatie duurder is dan vervanging".

Duurzaamheidsclaims

Aan het eind van de presentatie vertelde Wouter dat er ook op het gebied van duurzame claims veel nieuws aankomt. Zo komen er enerzijds regels aan over hoe je richting de consument moet communiceren en anderzijds komen er regels over hoe je duurzame claims moet onderbouwen. Wouter gaf aan dat de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hier al een uitleg over heeft gepubliceerd en dat er vanuit Brussel meer criteria komen: "De Leidraad is de interpretatie is van EU wetgeving. De ACM mag ook boetes uitdelen als het niet goed gaat".

Daarna deelde Wouter nog vijf vuistregels van de ACM om duurzaamheidsclaims te formuleren:

 • Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims
 • Onderbouw uw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
 • Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten
 • beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar
 • Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam en niet verwarrend zijn voor consumenten 

Nieuwe wetgeving rondom verpakkingen

Tegen het einde van de presentatie was er ruimte voor een kleine quiz over de hoeveelheid lucht in verpakkingen, aangezien er nieuwe regelgeving voor verpakkingen op ons afkomt. Wouter vermelde dat er vorig jaar in Brussel nieuwe regels zijn voorgesteld om hergebruik en recycling van verpakkingen te stimuleren. Het doel is om de regels over verpakkingen in de EU te harmoniseren, de hoeveelheid verpakkingen en verpakkingsafval te verminderen door hergebruik te stimuleren en ervoor te zorgen dat alle verpakkingen in 2030 recyclebaar zijn.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

De presentatie werd afgesloten met een korte uitleg over 'Ecodesign'. Wouter vertelde dat deze wetgeving het doel heeft om producten op een duurzame manier te maken. De wetgeving zal in eerste instantie op een aantal productcategorieën van toepassing zijn, zoals verpakkingen, textiel, elektronische apparatuur. later zal dit uitgebreid worden naar andere categorieën. 

Na nog de laatste vragen beantwoord te hebben werden de bezoekers geattendeerd op de Public Affairs- en legal nieuwsbrief. Hier blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen. Wil ook jij meer weten?

MELD JE AAN >

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Wouter van der Laan
Wouter 250 X 250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp