Digitale (reclame-)industrie vraagt ministerie om Digital Services Coördinator

Categorie
Gepubliceerd op: 10 februari 2023
Bijgewerkt op: 10 februari 2023
Geschreven door
Netwerk Met Digitale Transformatie 800X400 (800 X 400 Px)

Thuiswinkel.org, BvA, DDA, DDMA en VIA Nederland hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar het Ministerie van EZK met het verzoek om de dialoog en samenwerking met de markt aan te gaan over de uitvoering en toepassing van de DSA. Zij vragen onder andere om het aanwijzen van een nationale Digital Services Coördinator (DSC), een autoriteit die verantwoordelijk gaat zijn voor toezicht op en handhaving van de verordening.

Na meer dan 20 jaar wordt de e-Commercerichtlijn geüpdatet door de Digital Services Act (DSA). Er is lang uitgekeken naar de DSA, omdat hierdoor de wetgeving meer in overeenstemming wordt gebracht met de huidige tijdsgeest. De digitale (reclame-)industrie is dan ook blij met het nieuws dat de verordening afgelopen zomer door de Europese wetgever is goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap om het vertrouwen van gebruikers en ondernemers in het internet verder te laten groeien.

De rol van de Digital Services Coördinator

De voorgestelde DSC mag niet uitsluitend een toezichthoudende en controlerende functie als belangrijkste rol krijgen. Het moet een instantie zijn die over voldoende marktervaring beschikt en openstaat voor het ontwikkelen van pragmatische oplossingen. Dit betekent onder andere dat de DSC zich bezig moet houden met het opzetten en onderhouden van een samenwerkingsverband met de relevante markt.[1] Alleen zo zal de industrie zich op een efficiënte wijze verder ontwikkelingen met het oog op en ten behoeve van een verder groeiend consumentenvertrouwen. De sector gaat deze samenwerking zowel gedurende de overgangsperiode van de DSA als daarna graag aan.

Duidelijke planning, uitvoering en handhaving gewenst

De DSA heeft uiteraard niet alleen betrekking op de benoeming van de DSC. Wij zien deze wet immers als een complex project dat een goede planning, uitvoering en handhaving vereist. Deze aanpak zouden wij ook graag aan de kant van de overheid zien. Namens de digitale (reclame) industrie vragen wij daarom om:

  1. een duidelijke aanwijzing van een instelling (DSC) die verantwoordelijk gaat zijn voor het toezichthouden op de toepassing van de DSA in Nederland;
  2. het opstellen van een stappenplan voor de uitvoeringswerkzaamheden;
  3. het verduidelijken van overlappende en daarmee onduidelijke bepalingen uit de DSA en andere wetgeving zoals de AVG;
  4. de benoeming van een speciale taskforce die verantwoordelijk is voor het project en waarin vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zitting nemen.

De DSA treedt 17 februari 2024 volledig in werking. Voor deze datum moet ook een DSC zijn aangesteld. Dit is een betrekkelijk korte periode. Wij geloven dat een nauwe en constructieve samenwerking een succesvolle en vlotte inwerkingtreding van de DSA in digitaal Nederland mogelijk zal maken. Hoe eerder de dialoog begint, hoe eerder de hoofddoelstellingen van de DSA bereikt zullen worden, namelijk de Nederlandse burger een veilige en ontwikkeling bevorderende plek online bieden.

[1] Jaursch, Julian: Platform oversight: Here is what a strong Digital Services Coordinator should look like , VerfBlog, 2022/10/31, https://verfassungsblog.de/dsa-dsc/, DOI: 10.17176/20221031-220344-0, p. 4.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp