De wetgeving rond online productinformatie

Gepubliceerd op: 27 juni 2019
Bijgewerkt op: 27 juni 2019
Geschreven door
Foto Van Voedingsmiddelen 800 X 400

Een product online optimaal presenteren is doorslaggevend voor het succes van een webshop. Je hebt tenslotte alleen die ene website ter beschikking om potentiële klanten ervan te overtuigen jouw product te kopen. Daarom wil je de bezoeker van je webshop met duidelijke foto’s en een goede productomschrijving een goed beeld geven van jouw product. Je denkt misschien dat je zomaar alle informatie kunt geven die je nodig vindt en alle foto’s plaatsen die aan je doel bijdragen. Maar dat is niet zo! Je bent hierbij gebonden aan wet- en regelgeving.

Online verkoop van voedingsmiddelen

Vooral als het gaat om de verkoop van voedingsmiddelen, zowel online als offline, ben je aan strikte Europese en nationale wet- en regelgeving gebonden. Deze wetgeving is in het algemeen gericht op een juiste informatieverstrekking aan consumenten. Evenals verplichte vermeldingen op het etiket van een voedingsmiddel – bijvoorbeeld een wettelijke benaming, een lijst van ingrediënten, een voedingswaardetabel en een allergenenvermelding – moeten deze ook worden vermeld op de website waar een voedingsmiddel wordt aangeboden. Er is bijvoorbeeld specifieke wetgeving voor op bepaalde productgroepen, zoals vlees, zuivel en chocolade. En soms geldt er ook nog nationale wetgeving die bovendien per land kan verschillen. Ook gelden beperkingen voor wat je kunt claimen over producten in je webwinkel. Wanneer je niet goed op de hoogte bent van bijvoorbeeld de Europese claimwetgeving loop je risico om niet toegestane claims te gebruiken in bijvoorbeeld de productomschrijving van je product. Wellicht is nog aanvullende wetgeving op het product van toepassing.

Op de hoogte blijven van complexe wetgeving, die bovendien voortdurend in beweging is

De nationale autoriteiten verwachten dat je deze regels strikt naleeft. Met onjuiste of onvolledige consumenteninformatie of het gebruik van niet toegestane gezondheidsclaims, riskeer je boetes wegens misleiding van consumenten. Dit wil je natuurlijk voorkomen! Natuurlijk wil je je aan de regels houden en niets over het hoofd zien, maar dat kan nog best lastig zijn. De wet- en regelgeving is complex en niet gemakkelijk toe te passen. En bovendien heeft de wet- en regelgeving geen statisch karakter, maar is voortdurend aan verandering onderhevig. Er kunnen altijd wijzigingen en rectificaties plaatsvinden die van invloed zijn op geldende wetgeving. Soms nemen wetswijzigingen jaren in beslag of kennen een overgangstermijn voordat ze van kracht zijn, zodat je tijdig hierop kunt anticiperen. Echter, nieuwe EU-verordeningen kunnen per direct van kracht zijn voor alle lidstaten van de EU. Een goed voorbeeld hiervan is de wetgeving over additieven in voedingsmiddelen. Deze wordt regelmatig gewijzigd of aangevuld doordat nieuwe additieven worden toegelaten of dat het toegestane gebruik van bepaalde additieven in specifieke toepassingen wordt gewijzigd.

Hulp bij het juist interpreteren en toepassen van wetgeving?

Het is aan te raden om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van publicaties van de Europese Commissie. Een nadeel hiervan is dat het veel tijd vergt om deze op de voet te volgen. Bovendien is voor het juist interpreteren van wet- en regelgeving kennis op dit gebied noodzakelijk. Je aandacht gaat natuurlijk in eerste instantie uit naar hoe je je product optimaal kunt presenteren, maar je wilt ook voldoen aan wet- en regelgeving. Wanneer het onevenredig veel tijd kost om op de hoogte te blijven, dan kun je overwegen een externe partij in te schakelen die je hierbij helpt én inzicht geeft in wet- en regelgeving van levensmiddelen. Je kunt zo je kennis vergroten én ervoor zorgen dat je website compliant is.

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp