Aan de slag met beleid voor de platformeconomie

Categorie
Gepubliceerd op: 23 januari 2020
Bijgewerkt op: 18 februari 2021
Shopping Cart Op Laptop

De platformeconomie is en blijft de komende jaren wereldwijd in ontwikkeling. Het huidige kader van regelgeving en beleid is echter (nog) niet toegerust op deze snel veranderende ontwikkelingen en er zijn veel open vraagstukken. Retail Platform Nederland gaat daarom graag in dialoog met de betrokken stakeholders en de staatssecretaris om hiermee aan de slag te gaan.

Deze week heeft het Platformcollectief, een collectief van acht platformpartijen, een meta-analyse aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de rol van platformen in de economie en maatschappij. Het onderzoek, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, is een bundeling van bestaande literatuur. Volgens het onderzoek blijkt uit de literatuur dat online platformen verschillende groepen gebruikers bij elkaar brengen en daardoor zorgen voor een betere aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van goederen en diensten, oftewel bijdragen aan een efficiëntere marktwerking. Tegelijkertijd staat in het rapport dat goed onderzoek ontbreekt en dat de onderzoeken die er wel zijn niet een op een te vertalen zijn naar de Nederlandse situatie. Volgens het rapport is er dan ook meer behoefte aan kwantitatief onderzoek, waarbij rekening gehouden wordt met de diverse samenstellingen van online platformen in Nederland.

Kansen voor retailers

De partijen die deelnemen aan Retail Platform Nederland (ANVR, Detailhandel Nederland, INretail, Techniek Nederland en Thuiswinkel.org) zien, net als het Platformcollectief, deze voordelen die de platformeconomie aan de retailbranche biedt. Platformen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en bieden retailers de kans om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van consumenten.

Level playing field binnen de platformeconomie

Aan de andere kant brengt de platformeconomie ook een aantal risico’s met zich mee, waardoor de voordelen van platformen onder druk komen te staan. Enkele hiervan worden ook in het onderzoek genoemd, maar hier is meer onderzoek naar nodig. Om de transitie naar een platformgedreven samenleving in al zijn facetten te omarmen en de toegevoegde waarde van deze ontwikkeling volop te benutten, is het van belang om een level playing field te creëren. Denk daarbij aan het voorkomen van marktmacht van grote platformbedrijven en het tegengaan van datamisbruik. Ook willen we de concurrentie behouden door ervoor te zorgen dat andere spelers niet uit de markt worden gedrukt.

Beleid voor de platformeconomie

De door de staatssecretaris voorgestelde ex ante tools voor mededingingsautoriteiten, die ook worden genoemd in het onderzoek, krijgen daarom de steun van Retail Platform Nederland. Hier pleiten wij voor in combinatie met een duidelijke opdracht aan de ACM om te onderzoeken of er sprake is van misstanden binnen de platformeconomie die negatieve effecten hebben op retailers en consumenten. Zoals ook uit het onderzoek blijkt, gaan de ontwikkelingen snel en om die bij te houden pleiten wij ervoor dat Nederland moet inzetten op het opleiden, ondersteunen en behouden van nieuw (tech)talent om de Nederlandse tech-branche te versterken en gebruikers van platformen (zoals retailers als consumenten) te ondersteunen.

Het Platformcollectief wil met het onderzoek een uitgestoken hand bieden. Deze pakken wij als Retail Platform Nederland graag aan om een constructieve dialoog te kunnen voeren over de uitdagingen waar alle partijen voor staan.

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp