10 maart 2016
Persbericht

Nederlanders shoppen in 2015 voor € 16,07 miljard online

Online bestedingen aan producten groeiden in 2015 met bijna 22% naar € 8,41 miljard.

visual van 11 miljoen online kopers Nederlandse consumenten hebben in 2015 ruim 142 miljoen online aankopen gedaan voor een totaal van € 16,07 miljard. De online bestedingen laten hiermee een groei zien van 16,1% ten opzichte van 2014. In aankopen groeit de online markt met 17,4% ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen*  in Nederland. Dit onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org, en mogelijk gemaakt door PostNL.
De groei van het online kanaal komt voornamelijk door een stijging in de uitgaven aan producten, zoals food, speelgoed en fashion. In totaal gaf de Nederlandse consument in 2015 online ruim € 8,41 miljard uit aan de aankoop van producten, 21,9% meer dan vorig jaar. De uitgaven aan diensten, zoals reizen en eventtickets, laten een groei zien van 10,3%.
Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org: “We zien een onverwacht forse groei van online bestedingen aan producten in 2015. Zetten we de bestedingen aan online gekochte producten af tegen de totale consumptieve bestedingen aan detailhandelsgoederen van € 95 miljard euro in 2015**, dan bedraagt het online aandeel van € 8,41 miljard inmiddels 8,9% (was 7,6% in 2014). De opkrabbelende cijfers in de detailhandel (+2,2%) in 2015 worden dus in belangrijke mate bepaald door stijgende online verkopen van (web)winkels.”
De groei van het online kanaal draagt er ook aan bij dat voor het eerst sinds jaren er weer een groei te zien is in het totale uitgavenpatroon van de Nederlandse consument.
 grafiek met online markt naar bestedingen
Kijkend naar absolute online aankopen ligt de groei op jaarbasis iets hoger dan in bestedingen. In 2015 zijn er 17,4% meer online aankopen gedaan het jaar daarvoor, resulterend in een totaal van 142,14 miljoen online aankopen. Gemiddeld genomen besteedt men dus per online aankoop minder. Het gemiddeld besteed bedrag per online aankoop lag in 2015 op € 113,04, dat is 1% lager dan in 2014. Online aankopen van producten zijn in 2015 met 16,1% gegroeid en online aankopen van diensten laten een groei van 22,2% zien.

Online foodkanaal is in 2015 explosief gestegen

Net als in voorgaande kwartalen laat het online kanaal voor food/nearfood-artikelen wederom een sterke groei zien in absolute bestedingen. In het vierde kwartaal wordt er door de Nederlandse consument maar liefst 54% meer online uitgegeven aan food/nearfood dan in dezelfde periode vorig jaar. Het jaartotaal voor online food/nearfood komt hiermee uit € 700,46 miljoen (+40% ten opzichte van 2014).

Een andere opvallende stijger in Q4 is de markt voor speelgoed. Het vierde kwartaal is voor de speelgoedmarkt van oudsher het belangrijkste kwartaal door de Sinterklaas en Kerstperiode, en ook in de online uitgaven ligt het zwaartepunt in dit kwartaal. Inmiddels vindt 36% van de speelgoeduitgaven in het vierde kwartaal plaats via het online kanaal, resulterend in een omzet van € 114,48 miljoen. Vorig jaar lag het online aandeel in het vierde kwartaal nog op 29%.

Gino Thuij, GfK: “Sinterklaas en de Kerstman doen hun aankopen steeds vaker online. Met name door de uitgebreide beschikbaarheid, het makkelijk kunnen vergelijken van prijzen en de steeds betere afleverservices.”

bekijk de infographic  
Download hier de infographic van de Thuiswinkel Markt Monitor 2015 Q4

Download de tekstversie van de infographic
Leden en business partners van Thuiswinkel.org kunnen de Thuiswinkel Markt Monitor gratis bestellen via Mijn Account. Voor meer informatie over de Thuiswinkel Markt Monitor en het bestellen van het rapport (voor niet-leden) kunt u contact opnemen met Gino Thuij, GfK ().

* Zoals deze zijn gedefinieerd in de Thuiswinkel Markt Monitor
** Berekening op basis van CBS-cijfers