Waarom productdata essentieel zijn voor een groene toekomst

Gepubliceerd op: 1 november 2022
Bijgewerkt op: 1 november 2022
Geschreven door
Duurzaamheid Tablet Met Plant 800X400

Consumenten maken sinds corona bewustere keuzes over de producten die ze kopen en van wie. Retailers met een uitgesproken duurzaamheidsstrategie hebben een streepje voor, mits ze kunnen aantonen wat ze claimen. Het verzamelen, ordenen en ontsluiten van productdata is essentieel om het verwijt van greenwashing te weerleggen en vooral om duurzaamheidsdoelen te bereiken. “Niets doen is geen optie.”

Dat schrijven experts van ShoppingTomorrow, het actieve netwerk over digital commerce van Thuiswinkel.org. Ze wijzen op de kloof tussen enerzijds de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten anno 2022, en anderzijds de percepties van bedrijven, die veelal denken dat klanten zich helemaal nog niet zo druk maken over de impact van hun keuzes. Daartussen gaapt een omzetrisico van 6 procent, zo verwijzen de deskundigen naar onderzoek van expertgroepvoorzitter Capgemini.

Retailers met een expliciete duurzaamheidsaanpak plukken daar de vruchten van, blijkt uit hetzelfde onderzoek: volgens 63 procent van zulke bedrijven is de omzet als gevolg daarvan gestegen, 77 procent zag de klantloyaliteit toenemen. “Kortom: duurzaamheid loont, als je weet waar je moet beginnen en waar je op moet focussen als retailer.”

Duurzaamheidsdoelstellingen

De expertgroep The role of Product Data in Sustainability, gehost door Thuiswinkel.org en ConnectingTheDots, benoemt zeven duurzaamheidsdoelstellingen waarbij productdata van belang zijn: impactverlaging door betere spullen te verkopen, assistentie van consumenten in keuzeprocessen, anticipatie op wetgeving, hulp bij reparatie of upcycling, inzicht in de supplychain, onderscheidend vermogen door certificering en mensgericht werken. Deze doelen vragen elk om verschillende soorten productdata.

Uitblinken

De experts hebben gekeken naar best practices van bedrijven op het gebied van productdata en duurzaamheid. Zij concluderen dat koplopers een competitief voordeel hebben gecreëerd voor een of meer van de volgende vier activiteiten:

  1. Samenwerking in de keten
  2. Verzameling en structurering van productdata
  3. Data-analyse en datagedreven besluitvorming
  4. Ontsluiting van data richting de consument

In de bluepaper van de experts staat uitgebreid beschreven hoe organisaties zich op deze punten kunnen onderscheiden. Daarbij wijzen ze op voorbeelden van onder andere Modint, Yumeko en Xenos, de eerste retailer ter wereld die de Nature Impact Rating van GSES (Global Sustainable Enterprise System) bij zijn producten vermeldt.

Roadmap

Om houvast te bieden, zeker aan organisaties die nog geen of amper stappen hebben gezet op de duurzaamheidsladder, heeft de expertgroep een roadmap gemaakt. Er staan grotere en kleinere acties op die voor elke organisatie een stap in de groene richting betekenen.

Roadmap voor verduurzaming in de keten

Drie succesvoorwaarden

De acties op zichzelf bieden geen garantie tot succes, nuanceren de experts. Voorwaardelijk is allereerst dat organisaties de duurzaamheidswensen en -eisen van hun (beoogde) klanten leren kennen, aan de hand van onderzoek. De uitkomsten daarvan bepalen de strategie. Een tweede voorwaarde voor succes is dat organisaties leveranciers meekrijgen en gezamenlijke doelen nastreven. De derde succesvoorwaarde zit hem in de medewerkers van een organisatie: alleen door de duurzame boodschap intern te delen, bijvoorbeeld in e-learnings of face to face trainingen over de bedrijfsvoering en productkenmerken, kan die ook extern goed worden overgebracht.

Duurzaamheid zichtbaar maken

Zowel online als offline zijn er legio mogelijkheden voor organisaties om, geholpen door de juiste data, duidelijk te maken dat ze goed bezig zijn. Denk aan visuele en tekstuele verwijzingen op de homepage, merk- en productpagina’s, aan duurzame zoekfilters of aan complete productpaspoorten. In fysieke winkels kunnen retailers onder andere met schermen, posters en QR-codes wijzen op duurzaamheidsaspecten, maar ook met recycleboxen of reparatiediensten. “Practice what you preach”, benadrukken de experts.

Bluepaper over productdata en duurzaamheid

De bevindingen van de expertgroep zijn gebundeld in een bluepaper over productdata en duurzaamheid, waarmee organisaties zowel hun eigen bedrijfsvoering als de planeet een plezier kunnen doen. De bluepaper, die wordt afgesloten met een zestal concrete tips, is kosteloos te downloaden via de website van ShoppingTomorrow.

Download hier de bluepaper

Verbreed gratis je kennis
met de bluepapers van ShoppingTomorrow

De bluepapers staan vol met stappenplannen, concrete tips en voorbeelden rondom verschillende deelgebieden van digital commerce, voor brands en retailers en voor organisaties in finance, travel en b2b.

ST Boek, Zonder Achtergrond 250 X 250

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp