Navigeren door de gevaren van verboden prijsafspraken en online misleiding

Gepubliceerd op: 15 mei 2024
Bijgewerkt op: 15 mei 2024
Webinar Herroepingsrecht

Thuiswinkel.org heeft recent de webinar: Verboden prijsafspraken en online misleiding georganiseerd. Vincent Romviel, jurist bij Thuiswinkel.org, en Cyriel Ruers, Advocaat bij Maverick Advocaten, gingen dieper in op de complexiteit van deze twee onderwerpen. In deze wrap-up vatten we de belangrijkste inzichten voor je samen.

Het belang van compliance

Vincent begon de webinar door de aanleiding en het doel van de webinar toe te lichten. Met de toename van online handel en de groeiende complexiteit van de digitale markt, is het begrijpen en navigeren door mededingingswetgeving en consumentenbescherming essentieel. Vincent benadrukt het belang van compliance en de potentiële gevaren van niet-compliance, zoals zware boetes en negatieve publiciteit die bedrijven kunnen schaden.

Wat zijn verboden prijsafspraken?

Maar wat zijn verboden prijsafspraken nu precies? Cyriel vertelt dat verboden prijs afspraken een belangrijk onderdeel van het mededingingsrecht vormen. Cyriel legt uit wat kartelvorming inhoudt en waarom het als bijzonder schadelijk wordt beschouwd voor zowel de markt als de consument. Kartelafspraken zijn afspraken tussen bedrijven die erop gericht zijn om de concurrentie te beperken, wat vaak resulteert in hogere prijzen voor consumenten en minder keuzevrijheid.

Met specifieke voorbeelden verduidelijkt Cyriel welke soorten afspraken als illegaal worden beschouwd. Dit omvat niet alleen directe prijsafspraken, waarbij bedrijven onderling prijzen vaststellen, maar ook marktverdelingen waarbij concurrenten onderling afspreken wie welke geografische markten of klantsegmenten bedient. Andere voorbeelden zijn productiebeperkingen, waarbij bedrijven afspreken hun productie te beperken om prijzen kunstmatig hoog te houden, en bid-rigging, waarbij bedrijven onderling afspreken wie een aanbesteding zal winnen. De uiteindelijke verliezer hiervan is de consument, die meer zal betalen en minder keuze heeft. Toezichthouders zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) treden streng op tegen dergelijke verboden prijsafspraken, om zo het consumentenbelang te beschermen.

Juridische consequenties van overtredingen

De webinar haalt dan ook nog enkele voorbeelden aan van hoe de ACM eerder al heeft opgetreden. Cyriel en Vincent vertellen over recent uitgedeelde boetes aan bekende bedrijven om te illustreren hoe ernstig deze overtredingen worden genomen door de ACM. Dit onderdeel van de webinar benadrukt het belang van bewustzijn en actieve compliance binnen bedrijven om mogelijke sancties te vermijden.

Bewijsverzameling en omgang met overtredingen

Een ander belangrijk aspect dat tijdens de webinar uitgebreid wordt behandeld, is het verzamelen van bewijs van overtredingen. Deelnemers krijgen praktische tips over hoe zij effectief bewijs kunnen verzamelen en behouden, wat cruciaal kan zijn in eventuele juridische procedures. Cyriel bespreekt verschillende methoden en technieken voor het vastleggen van overtredingen, en het belang van een goed documentatieproces binnen organisaties. Hij benadrukt het gebruik van digitale tools en software die helpen bij het monitoren van communicaties en transacties, wat van onschatbare waarde is bij het aantonen van ongeoorloofde afspraken of gedragingen die de concurrentie beperken.

Aanbevelingen voor contracten en prijsstrategieën

Afsluitend delen de sprekers enkele best practices en aanbevelingen voor het opstellen van contracten en het hanteren van prijsstrategieën die voldoen aan de wetgeving. De focus ligt op het vermijden van directe en indirecte prijsafspraken en het zorgvuldig navigeren door de regels van het mededingingsrecht. De presentatie benadrukt het belang van een proactieve benadering en goede interne controles.

Afsluiting

Dit webinar biedt een waardevol inzicht in de risico's en valkuilen van het mededingingsrecht, en benadrukt de noodzaak voor bedrijven om zich actief in te zetten voor compliance. De boodschap is duidelijk: blijf alert, blijf op de hoogte en bovenal, blijf eerlijk concurreren. Voor degenen die het webinar gemist hebben of bepaalde onderdelen willen herzien, is de volledige sessie beschikbaar om terug te kijken.

Bekijk nu de webinar terug

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp