Kleine platformen groeien relatief het hardst

Gepubliceerd op: 20 juni 2022
Bijgewerkt op: 20 juni 2022
Online Marketplace

Het CBS heeft in de Monitor Platformen onderzocht hoe de ontwikkeling van online platformen in cijfers over de afgelopen jaren (2015-2020) is geweest.

In korte tijd hebben online platformen een belangrijke positie verworven in economie en maatschappij. Ze hebben de manier waarop we werken, winkelen, communiceren, boodschappen doen, of eten bestellen sterk veranderd. Online platformen worden ook wel marktplaatsen genoemd. Bekende voorbeelden zijn Airbnb, Uber, Marktplaats en Werkspot.

Omzet van online platformen

De monitor laat zien dat in de periode 2015-2019 de omzet van online platformen hard steeg. In 2019 lag de omzet meer dan twee keer zo hoog als in 2015. In 2020, het eerste coronajaar, vond een omslag plaats. In dat jaar daalde de omzet met 28% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Om verschillen in de omzetontwikkeling van kleine en grote platformen te kunnen zien, zijn de platformen hieronder ingedeeld in 5 groepen (kwintielen), op basis van de omvang van hun omzet in 2015. Bij bedrijven met veel kleinere omzetten (‘2e kwintiel’) is een veel grotere stijging van de omzet te zien ten opzichte van 2015. Dit zijn platformen met een omzet tot ongeveer 80.000 euro. Kleinere platformen hebben nog veel meer ruimte om te groeien in omzet. Als de omzet al wat hoger is, is er nog wel groei te zien, maar is deze minder spectaculair; platformen die al groot zijn groeien relatief minder hard.

Omzetontwikkeling naar grootte. Grafiek van CBS.

Over de Monitor Online Platformen

De opkomst van online marktplaatsen biedt kansen, maar geeft ook uitdagingen. Om de kansen te benutten en de uitdagingen in banen te leiden zijn cijfers hierover essentieel. De Monitor Online Platformen van het CBS geeft deze cijfers. De monitor gaat in op de ontwikkeling over de afgelopen jaren van de omzet, het aantal werkzame personen, en de verkoop van bedrijven via online platformen. Het gebruik van coronasteunmaatregelen door online platformen komt ook aan bod. Tot slot gaat het CBS in op een drietal specifieke typen online platformen, namelijk arbeidsbemiddelingsplatformen, free services, en commerciële platformen.

Lees de complete Monitor Platformen op cbs.nl 

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp