Alles over btw en internationaal zakendoen

Gepubliceerd op: 8 december 2020
Bijgewerkt op: 8 december 2020
Geschreven door
Internationaal Handen Schudden 800 X 400

Als je internationaal zaken wilt doen, moet je met veel verschillende aspecten rekening houden. Thuiswinkel.org helpt je hier graag mee en heeft om die reden het internationale keurmerk Shopping Secure in het leven geroepen. Daarnaast delen we graag relevante informatie van partners, zoals de onderstaande longread van de Kamer van Koophandel. Hierin lees je uitgebreide informatie over de btw-regels.

Bij in- en verkoop krijg je met btw te maken. Dit geldt ook wanneer je importeert en exporteert. Btw is de belasting die je betaalt over je omzet. Btw-regels verschillen als je handelt met partijen binnen of buiten de EU. Dan maakt het nog verschil of je goederen of diensten levert en of je klant ondernemer is of niet.

In dit artikel lees je hoe je met de btw-regels omgaat als je internationaal onderneemt. Daarnaast krijg je uitleg over gangbare btw-begrippen die je bij zakendoen met het buitenland tegenkomt:

Btw-identificatienummer

Ieder bedrijf krijgt een btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Een uniek nummer dat bij je bedrijf hoort. Dit ‘btw-id’ gebruik je voor contacten met klanten en leveranciers in Nederland en andere EU-landen. Je vermeldt dit nummer op je facturen. Als je via internet verkoopt, vermeld je btw-id dan duidelijk op je website. Zo weten je klanten zeker dat ze bij een bedrijf kopen.

Kleineondernemersregeling

Wanneer je de kleineondernemersregeling (KOR) gebruikt heb je btw-vrijstelling. Je berekent geen btw op je leveringen of diensten. De btw op kosten mag je niet als voorbelasting aftrekken. Je hoeft geen btw-aangifte te doen en kunt volstaan met een beperkte btw-administratie. 

KOR is een regeling van de Nederlandse Belastingdienst. Wanneer je bijvoorbeeld producten in het buitenland inkoopt, ontvang je een factuur met 0% btw. Als gebruiker van de KOR moet je de Nederlandse btw op deze inkoop wel betalen. Omdat je normaal gesproken geen btw-aangifte doet, ben je zelf verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht van die btw. Dit doe je via een incidentele aangifte omzetbelasting. Wanneer je buitenlandse klanten hebt of transacties doet waarbij de btw is verlegd, dan moet je toch aangifte omzetbelasting doen. Ga dan na of de KOR al dan niet interessant voor je is.

Goederen exporteren

Bij de export van goederen naar klanten binnen of buiten de EU maakt het uit of je klant ondernemer is of niet en dus wel of geen btw-identificatienummer heeft. Je mag niet zomaar Nederlandse btw aan buitenlandse afnemers berekenen. Soms moet je een btw-aangifte doen in het EU-land van je klant.

Leveringen binnen de EU

Hoe je de btw-regels toepast bij een levering binnen de EU laat onderstaand voorbeeld zien. 

Voorbeeld

Het Nederlandse bedrijf X ontwikkelt, produceert en levert wereldwijd producten voor bodem- en wateronderzoek. X levert een partij grondboren aan een Italiaanse klant. Een transportbedrijf vervoert de zending.

Op de factuur van deze goederenlevering zet bedrijf X ‘0% btw’. De klant geeft de btw in Italië aan. X vermeldt zijn eigen btw-identificatienummer en dat van zijn klant op de factuur. Het bedrijf factureert met 0% btw en krijgt daardoor met extra factuureisen te maken. Op de factuur vermeldt X een tekst waaruit blijkt dat de zending een intracommunautaire levering, een levering binnen de EU, betreft. Dit kan met de vermelding ‘tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB 1968’ of ‘artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112’. Het bedrijf mag zelf bepalen welke van deze 2 opmerkingen hij vermeldt en in welke taal. Voordat X dit doet, controleert hij het btw-id van zijn Italiaanse klant. Zo weet hij zeker dat het nummer klopt en dat hij met een ondernemer te maken heeft.

Het in rekening brengen van 0% btw moet bedrijf X in zijn btw-aangifte vermelden. In zijn btw-aangifte vult bedrijf X bij rubriek 3b; leveringen naar of diensten in landen binnen de EU, het bedrag aan omzet aan zijn Italiaanse klant in. Bedrijf X verricht hiermee een intracommunautaire levering (ICL) en geeft de levering ook op in zijn opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP).

Voor specifieke goederen en in bijzondere situaties, bijvoorbeeld als je klant geen ondernemer is, gelden uitzonderingen op de 0%-btw-regel.

Wijziging btw-regels in 2021

De Europese Commissie vindt het huidige btw-stelstel van business-to-business leveringen aan ondernemers in andere lidstaten te fraudegevoelig en stelt daarom een ingrijpende wijziging voor. In het nieuwe btw-stelsel breng je de btw in rekening van het EU-land van je klant. Via een One Stop Shop doe je vervolgens online aangifte bij de Nederlandse Belastingdienst en betaal je de verschuldigde btw in de andere lidstaat. Dit heet een intra-Unie levering. 

Wanneer je afnemer een zogenaamde Certified Taxable Person (CTP) is, hoef je geen btw op je factuur te vermelden. Alleen bedrijven die voldoen aan bepaalde betrouwbaarheidseisen krijgen een CTP-status. Deze eisen zijn nu nog onbekend. Alle lidstaten moeten akkoord gaan met de voorgestelde wijziging van de EC. De Europese Commissie verwacht dat het nieuwe btw-stelsel in 2021 ingaat.

Leveringen buiten de EU

Hoe je de btw-regels toepast bij een levering buiten de EU laat onderstaand voorbeeld zien.

Voorbeeld

Bedrijf X heeft een klant in China. Op facturen aan deze klant brengt bedrijf X 0% btw in rekening. X moet bij een belastingcontrole vanuit zijn administratie aantonen dat de door hem geleverde goederen de EU hebben verlaten. Bijvoorbeeld met het uitvoerdocument van de douane, transportdocumenten en betalingsbewijzen. De omzet van deze en andere leveringen naar landen buiten de EU geeft het bedrijf aan in de btw-aangifte bij rubriek 3a; leveringen naar landen buiten de EU, uitvoer.

Bij uitvoer maakt het niet uit of je klant een bedrijf of particulier is. Wanneer een particulier buiten de EU woont, goederen bij je afhaalt en deze in zijn persoonlijke bagage meeneemt naar zijn land, gelden bijzondere regels.

Afhaaltransacties

Soms laten buitenlandse klanten een zending afhalen. Ook dan heb je bewijs nodig dat deze goederen Nederland hebben verlaten. Laat je klant hiervoor altijd een vervoersverklaring ondertekenen. Met deze verklaring en je administratie over de betreffende levering toon je aan dat de goederen aan een klant in een ander land geleverd zijn. 

Als je bij een controle niet kunt aantonen dat je zending Nederland heeft verlaten moet je alsnog btw betalen via een naheffing. Ook kun je een boete krijgen. Lever bijvoorbeeld alleen met 0% aan vaste klanten die je vertrouwt en al vaker probleemloos zendingen bij je hebben afgehaald. Bij twijfel breng je Nederlandse btw in rekening. Je buitenlandse klant vraagt de betaalde btw via de Belastingdienst terug.

Goederen importeren

Wanneer je goederen afneemt van een buitenlandse leverancier ontvang je vaak een factuur met 0% btw. De btw moet je dan zelf berekenen en in je btw-aangifte aangeven.

Inkopen binnen de EU

Hoe je met de btw omgaat als je binnen de EU goederen inkoopt lees je in onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld

Bedrijf X koopt meetapparatuur voor grondwatermonitoring in Duitsland in. X heeft een Nederlands btw-identificatienummer en de Duitse leverancier verzorgt de verzending naar Nederland. Vanuit Duitsland ontvangt X een factuur met 0% btw. Met deze inkoop verricht X een intracommunautaire verwerving.

De ingekochte meetapparatuur is in Nederland met Nederlandse btw belast. Bedrijf X geeft de btw aan onder rubriek 4b; leveringen/diensten uit landen binnen de EU. In de aangifte vermeldt X het inkoopbedrag van de factuur bij ‘omzet’. Over dit bedrag berekent X zelf de omzetbelasting (9% of 21%) en vult dit in onder ‘omzetbelasting’. De btw-bedragen in rubriek 4b neemt X vervolgens mee in rubriek 5b; voorbelasting. Per saldo betaalt X dus geen btw over de inkoop.

In sommige situaties gelden andere btw-regels. Gebruik daarom het hulpmiddel ‘Intracommunautaire verwervingen’ van de Belastingdienst.

Inkopen buiten de EU

Bedrijf X koopt peilbuizen in Japan. De import van deze peilbuizen is belast in het land waar de zending de EU binnenkomt. X ontvangt vanuit Japan een factuur zonder btw op het moment dat hij aangifte ten invoer doet bij de douane. De douane berekent btw bij invoer doorgaans over de douanewaarde. Dit is:

  • De inkoopprijs van de goederen, plus
  • de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming binnen de EU (commissie, verpakking, vervoer en verzekering), plus
  • de belastingen (geen btw) en heffingen bij invoer, bijvoorbeeld de verschuldigde invoerrechten.

Het bedrijf laat alle goederen in Nederland binnenkomen en betaalt bij invoer direct btw. X heeft recht op aftrek en vermeldt de afgedragen btw onder rubriek 5b; voorbelasting in de btw-aangifte. Per saldo betaalt het bedrijf geen btw over deze inkoop, maar draagt het wel eerst af. Dit werkt hetzelfde als voor je Nederlandse inkopen.

Vergunning artikel 23

X importeert regelmatig zendingen. Het bedrag aan afgedragen btw loopt op en beïnvloedt de liquide middelen van het bedrijf. Daarom vraagt X een Artikel-23-vergunning aan bij de Belastingdienst. Met deze vergunning mag het bedrijf de btw opnemen in de btw-aangifte en direct als voorbelasting aftrekken. Het bedrijf doet wel invoeraangifte bij de douane, maar betaalt de btw op dat moment niet. X berekent zelf de btw op de inkoopwaarde en geeft deze aan onder rubriek 4a; leveringen/diensten uit landen buiten de EU. De berekende btw trekt hij als voorbelasting onder 5b af. Per saldo betaalt hij niets. 

Dienstverlening buitenland

Als je diensten verleent aan een buitenlands bedrijf berekent je klant doorgaans zelf de btw en betaalt deze in zijn eigen land. Bij de levering van diensten aan een buitenlandse consument of organisatie zonder btw-id breng je meestal Nederlandse btw in rekening. Hieronder wordt dit uitgelegd met een aantal voorbeelden. 

Diensten aan bedrijven in andere EU-landen

Een Nederlandse fotograaf maakt foto’s voor een Duits bedrijf. Op zijn factuur verlegt hij de btw naar zijn Duitse klant, die de btw vervolgens in Duitsland aangeeft. De fotograaf vermeldt zijn eigen btw-identificatienummer en dat van zijn klant op de factuur. Daarnaast vermeldt hij op de factuur: ‘Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers’. De Nederlandse tekst voor de verlegging is ‘btw verlegd’. In het Engels ‘reverse charge’. Voordat de fotograaf dit doet, controleert hij het btw-id van zijn Duitse klant op de website van de Europese Commissie. Zo weet hij zeker dat hij met een ondernemer te maken heeft. 

In zijn btw-aangifte vult de fotograaf bij rubriek 3b; leveringen naar of diensten in landen binnen de EU het omzetbedrag aan zijn Duitse klant in. De fotograaf verricht hiermee een intracommunautaire prestatie (ICP) en geeft de dienst ook op in zijn opgaaf intracommunautaire prestaties.

Voor bepaalde diensten gelden uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij personenvervoer of restaurant- en cateringdiensten. De belastingdienst in het andere EU-land bepaalt dan of je de btw mag verleggen naar je klant of dat je buitenlandse btw in rekening moet brengen. Dit laatste geval vereist een registratie bij de buitenlandse belastingdienst.

Diensten inkopen in een ander EU-land

Voor de bewerking van zijn digitale foto’s gebruikt de fotograaf een softwarepakket van een Franse leverancier. Van deze leverancier krijgt hij maandelijks een factuur met de vermelding ‘reverse charge’. De btw op deze factuur moet hij in Nederland aangeven. Dit doet hij onder rubriek 4b; levering/diensten uit landen binnen de EU. 

De waarde van de factuur vermeldt hij onder ‘omzet’. De omzetbelasting (9% of 21%) berekent hij zelf over de ingevulde waarde en vermeldt hij onder ‘omzetbelasting’. De fotograaf kan betaalde btw over zakelijk ingekochte goederen of diensten aftrekken als voorbelasting in rubriek 5b. Dit is inclusief de onder 4b aangegeven bedragen aan omzetbelasting. Per saldo betaalt hij niets.

Diensten aan bedrijven buiten de EU

Soms maakt de fotograaf foto’s voor een Zwitsers bedrijf. Dan levert hij een dienst aan een bedrijf buiten de EU en geldt de Zwitserse btw-wetgeving. De fotograaf stuurt een factuur zonder Nederlandse btw. In Zwitserland vraagt hij aan de belastingdienst of en hoe hij aangifte moet doen. De dienstverlening aan het Zwitserse bedrijf geeft hij niet op in zijn btw-aangifte.

Diensten van bedrijven buiten de EU

Bij drukte laat de fotograaf zijn foto’s bij een Indiaas bedrijf bewerken. Uit India ontvangt hij een factuur zonder btw. De fotograaf is zelf verantwoordelijk voor de aangifte van de btw in Nederland. Dit doet hij onder rubriek 4a; leveringen/diensten uit landen buiten de EU. Hij berekent zelf de btw op de factuurwaarde en trekt de btw als voorbelasting onder 5b af. Per saldo betaalt hij niets.

Verrekening van de btw is alleen mogelijk wanneer je recht hebt op btw-aftrek. Als je een dienst inkoopt, die in Nederland is vrijgesteld van btw of onder het 0% tarief valt, neem je deze niet op in je btw-aangifte.

Diensten aan consumenten

Af en toe maakt de fotograaf foto’s voor particulieren of organisaties zonder btw-id. Dan brengt hij Nederlandse btw in rekening. Het maakt niet uit of hij een dienst verleent aan klanten binnen of buiten de EU. Wel checkt hij met het hulpmiddel van de Belastingdienst of er uitzonderingen zijn. 

Digitale diensten

Voor digitale diensten als telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten gelden andere regels. Deze diensten zijn belast in het land waar je klant woont of gevestigd is. Het maakt niet uit of je klant een particulier of ondernemer is. Met het hulpmiddel ‘Digitale diensten in en uit het buitenland’ van de Belastingdienst weet je in welk land de dienst belast is en wat je met de btw moet doen. 

MOSS-regeling

MOSS staat voor Mini One Stop Shop-regeling. Door de MOSS-regeling hoef je je niet in elk EU-land als ondernemer voor de btw te registeren.

Welke digitale diensten?

De MOSS-regeling gebruik je voor de volgende digitale diensten:

  • Telecommunicatiediensten; bijvoorbeeld telefonie, voicemail, sms en internettoegang.
  • Elektronische diensten; diensten die je over het internet of een digitaal netwerk levert. Deze diensten zijn grotendeels geautomatiseerd en kun je niet zonder informatietechnologie leveren. Bijvoorbeeld online tijdschriften of spelletjes.
  • Radio- en televisieomroepdiensten.

Voordeel

Digitale diensten zijn belast in het land van je klant. Dit betekent dat je een btw-registratie in meerdere landen moet doen. Je doet aangifte en betaalt btw in alle EU-landen waar jouw afnemers wonen. Dit voorkom je door de MOSS-regeling te gebruiken. Je geeft de af te dragen btw over deze diensten dan in één EU-land aan: het land waar je voor de btw geregistreerd staat. Je kiest zelf of je gebruikmaakt van deze regeling. Het is geen verplichting. De MOSS-regeling geldt niet voor diensten aan Nederlandse particulieren en particulieren woonachtig buiten de EU. Deze diensten zijn met Nederlandse btw belast en geef je aan in je periodieke btw-aangifte. 

De Belastingdienst geeft meer informatie over de MOSS-regeling en het aanmeldproces.

Opgaaf ICP

Voor leveringen aan ondernemers in een ander EU-land gebruik je het 0%-tarief. In geval van dienstverlening verleg je de btw naar je klant (ondernemer) in de andere EU-lidstaat. In beide gevallen spreken we van een intracommunautaire prestatie van een levering of dienst. Naast je btw-aangifte doe je periodiek een opgaaf ‘intracommunautaire prestaties’ (ICP). Hierin som je de levering van goederen en diensten op. Het totaalbedrag komt overeen met het ingevulde bedrag bij rubriek 3b van je btw-aangifte.

De opgaaf ICP doe je via de website van de Belastingdienst onder ‘overige formulieren’.

Intrastat-opgaaf

Wanneer je intracommunautaire goederen levert of inkoopt (verwerft) moet je iedere maand een Intrastat-opgaaf doen. Dit doe je bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zodra je de aangiftedrempel voor handel met EU-lidstaten bereikt. Per 1 januari 2020 is de aangiftedrempel voor de invoer (ICV) uit EU-lidstaten op jaarbasis 800.000 euro. Voor de uitvoer (ICL) naar EU-lidstaten is dit 1 miljoen euro per jaar.

Wanneer je in een jaar voor het eerst boven het drempelbedrag komt, krijg je automatisch een brief van het CBS om opgave te doen. Deze Intrastat-opgaaf doe je digitaal met de webapplicatie IDEP en heeft een koppeling met je btw-id. De benodigde inlogcode vind je in de brief van het CBS.

ABC-leveringen

Naast leveringen tussen 1 leverancier en 1 klant kan er ook een levering plaatsvinden tussen meerdere partijen. Zoals een ‘ABC-levering’ waarbij minimaal drie bedrijven uit verschillende EU-lidstaten betrokken zijn. 

Voorbeeld

Ondernemer A uit Nederland verkoopt watersilo’s aan bedrijf B in België. Bedrijf B verkoopt de silo’s door aan ondernemer C in Duitsland. Bedrijf B geeft A de opdracht om de zending rechtstreeks naar C in Duitsland te brengen. Het vervoer naar Duitsland is dus onderdeel van de levering van A aan B.

Bij een ABC-levering zijn er 2 btw-leveringen. De Belastingdienst ziet sinds 2020 de levering van A naar B als intracommunautaire levering. Er vindt immers één fysieke levering plaats naar een andere EU-lidstaat. Het vervoer maakt onderdeel uit van die levering. A stuurt een factuur met 0% btw naar B in België. B moet zich in Duitsland voor de btw registreren en geeft daar zijn intracommunautaire verwerving aan.

De tweede levering van B aan C ziet de Belastingdienst als ‘binnenlandse levering’ in Duitsland. De watersilo’s zijn in Duitsland geleverd door A en blijven daar. Tussen B en C vindt geen levering plaats van de goederen zelf, in dit geval is er alleen op papier een transactie. B brengt de Duitse btw in rekening aan C en geeft de omzet daar aan in zijn btw-aangifte.

Op deze hoofdregel geldt één uitzondering. Als B het vervoer zelf regelt of aan een transporteur uitbesteedt en een btw-id van de lidstaat van vertrek aan A geeft, kan A in dit geval met Nederlandse btw factureren. De levering van A naar B is dan een binnenlandse levering in Nederland. De levering van B aan C geldt dan als intracommunautaire levering en mag met 0% btw gefactureerd worden. Wanneer B aan A een btw-id van een andere lidstaat geeft dan de lidstaat van vertrek van de goederen, blijft de hoofdregel van een ABC-regeling gelden.

Om het tussenhandelaar B gemakkelijker te maken blijft de vereenvoudigde ABC-regeling bestaan. Deze regeling maakt de ABC-levering mogelijk zonder registratie in het aankomstland Duitsland van ondernemer C. B merkt de levering aan C aan als een intracommunautaire levering. Voor het toepassen van de vereenvoudigde ABC-regels gelden voorwaarden. Deze voorwaarden en aanvullende informatie over ABC-leveringen vind je op de website van de Belastingdienst.

Betaalde btw terugvorderen

Soms moet je btw in een andere EU-lidstaat betalen. Bijvoorbeeld bij de huur van een auto, een hotelovernachting of wanneer je goederen of diensten tijdens een beursdeelname in een ander EU-land afneemt. Betaalde btw in andere EU-lidstaten kun je terugvorderen. Daarvoor dien je een online aanvraag in via de Nederlandse Belastingdienst. 

Voorwaarden

Voor de terugvordering van de btw gelden drie voorwaarden:

  1. Jouw bedrijf is in Nederland gevestigd.
  2. Je doet geen btw-aangifte in de andere EU-lidstaat.
  3. Je gebruikt de afgenomen goederen of diensten voor met btw-belaste bedrijfsactiviteiten. Deze mogen niet vrijgesteld zijn van btw. Doe je wel btw-aangifte in die andere EU-lidstaat, vraag de btw dan terug via de aftrek voorbelasting in dat bewuste land. Dit gaat niet via de Nederlandse Belastingdienst.

Minimumbedrag

Na afloop van een kalenderjaar vorder je de btw terug. Het btw-bedrag moet hoger zijn dan 50 euro. Voor btw-terugvordering per kwartaal tijdens het kalenderjaar moet het btw-bedrag minimaal 400 euro bedragen. Op de website van de EU staat een overzicht van de voorwaarden per EU-lidstaat

Aangifte doen

Als je betaalde btw uit het voorgaande jaar wilt terugvorderen, doe dit dan voor 1 oktober in het huidige kalenderjaar. In 2020 betaalde btw vorder je dus voor 1 oktober 2021 terug. Verzoeken die na deze datum binnenkomen, neemt een ander EU-land mogelijk niet meer in behandeling. Bij de aanvraag voor terugvordering vermeld je onder andere je bedrijfsactiviteiten. In Nederland gebruik je hiervoor de SBI-codering. Voor het terugvorderen van btw uit andere EU-lidstaten gebruik je de NACE-code. Deze codes en informatie over het aanvragen van inloggegevens en het indienen van je aanvraag staan op de website van de Belastingdienst. 

Leveringen aan particulieren

Het komt voor dat je zakendoet met klanten in andere EU-lidstaten die geen btw-aangifte doen omdat ze geen btw-id hebben. Normaal gesproken breng je dan de btw in rekening in het land van je klant. Deze situatie zie je terug als je producten vanuit je webshop verkoopt. De Belastingdienst noemt dit afstandsverkopen. 

Drempelbedragen

Voor afstandsverkopen gelden drempelbedragen. Deze drempelbedragen verschillen per EU-land. Zo bedraagt het drempelbedrag voor België 35.000 euro en voor Duitsland 100.000 euro. Verkoop je in 1 jaar voor meer dan 100.000 euro aan consumenten of aan organisaties of ondernemers zonder btw-nummer in Duitsland, dan moet je het Duitse btw-tarief in rekening brengen. Dit betekent automatisch dat je je moet registreren bij de Duitse belastingdienst en daar btw-aangifte doet. Wanneer je onder het drempelbedrag blijft, mag je Nederlandse btw in rekening brengen. Meer informatie hierover en uitleg over de uitzonderingen bij afstandsverkopen vind je op de website van de Belastingdienst. 

De Europese Commissie wil per 1 juli 2021 nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen binnen de EU in laten gaan. Lees meer over de belangrijkste btw-regels die gelden voor Nederlandse webshops bij leveringen aan buitenlandse particulieren in de EU.

Dropshipping

Als webshop kun je gebruikmaken van dropshipping. Bij dropshipping bestelt jouw klant een product in je webwinkel. Vervolgens plaats je deze order bij je buitenlandse leverancier. Vanuit het buitenland stuurt je leverancier de bestelling direct naar je klant. Er zijn verschillende situaties mogelijk. Zowel je leverancier als klant kan in het buitenland gevestigd zijn. Dan krijg je met buitenlandse btw-verplichtingen te maken. Welke verplichtingen dit zijn lees je in het interview met Raymond Feen, eigenaar van ALLVAT. 

Buiten de EU

Bij verzending van goederen naar particulieren buiten de EU bereken je 0% btw. Bij binnenkomst van deze zending in het land van je klant vindt een aangifte ten invoer plaats. Mogelijk moet de klant invoerrecht en invoer-btw afdragen. Spreek vooraf met je vervoerder en klant duidelijk af wie de invoerheffing betaalt. Jij of je klant. Vaak schiet de vervoerder de kosten van invoerheffingen voor en belast deze vervolgens door. Je bent geen Nederlandse btw verschuldigd. Wel vermeld je de omzet in je periodieke btw-aangifte. Dit doe je onder rubriek 3a; leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer).

Wanneer je diensten aan een buitenlandse consument levert, zet je meestal de Nederlandse btw op je factuur. Voor bepaalde diensten, zoals reclamediensten, gelden uitzonderingen. Hierdoor is de geleverde dienst soms belast in het land van je afnemer en moet je het buitenlandse btw-tarief aan je klant berekenen. Gebruik het hulpmiddel op de website van de Belastingdienst en check de uitzonderingen.

VIES-website

Voordat je het btw 0-tarief toepast of de btw naar je klant in een ander EU-land verlegt, controleer je het btw-identificatienummer van je afnemer. Zo ga je na of je een geldig btw-id van je klant hebt. Dit doe je op de website van de Europese Commissie (VIES). Hier controleer je de geldigheid van btw-nummers in alle lidstaten, inclusief Nederland. 

Andersom geldt dit ook. Je Europese leverancier kan ook jouw btw-id vragen om de geldigheid te controleren. Bij een eenmanszaak geef je dan je btw-id op en niet je omzetbelastingnummer. Dit laatste nummer gebruik je alleen voor communicatie met de Nederlandse Belastingdienst.

Hoe werkt dit?

Selecteer de lidstaat van je klant en vul het btw-id in. Het systeem geeft zelf de letters van de lidstaat, bijvoorbeeld BE of DE. Deze letters laat je weg. Vervolgens klik je op ‘verificatie’. Bij een geldig nummer krijg je de melding ‘Ja, geldig btw-nummer’ met de bedrijfsnaam en het adres van je klant. Maak een afdruk en voeg dit achter je factuur. Zo toon je bij controle aan dat je het juiste btw-tarief of verlegging hebt toegepast.

Wanneer het nummer niet klopt, krijg je de melding ‘Invalid input’ of ‘Ongeldig btw-nummer voor grensoverschrijdende transacties binnen de EU’. Geef je klant aan dat je Nederlandse btw moet berekenen omdat zijn nummer een foutmelding geeft. Je buitenlandse klant kan voor verdere uitleg contact met zijn belastingdienst opnemen.

Brexit en btw

De EU en het VK praten nog steeds over de details van hun toekomstige relatie. Na afloop van deze onderhandelingen moet duidelijk zijn onder welke voorwaarden je zakendoet met het VK. Nieuwe afspraken gaan in na de overgangsperiode, die eindigt op 31 december 2020. Vanaf dat moment is het VK een ‘derde’ land en krijg je met export en import buiten de EU te maken. Tot die tijd gelden de huidige btw-regels. Lees meer over btw op goederen en diensten na een Brexit zonder afspraken.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp