Brancheverduurzamingsplan Verpakken E-commerce 2015-2018

Gepubliceerd op: 1 juni 2015
Bijgewerkt op: 1 juni 2015
Verpakkingen Kartonnen Dozen 800X400

Thuiswinkel.org heeft in samenwerking met het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KiDV) een duurzaamheidsplan opgesteld met betrekking tot verpakkingsmaterialen. Dit plan beschrijft de kansen en ambities voor de e-commercesector om de milieu-impact van verzendmaterialen te reduceren. Dit plan komt voort uit de afspraken die gemaakt zijn in de raamovereenkomst tussen het Rijk, de gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven.

Daarbij is afgesproken dat branches, die gebruikmaken van verpakkingsmaterialen, doelstellingen opstellen voor 2018 ter verduurzaming van de ‘product-verpakkingscombinaties’ en de verpakkingsketen in die branche. Het uitgangspunt is dat iedere branche haar ‘hoogst haalbare doelen’ vaststelt, waarbij gekeken wordt naar een balans tussen milieu en bedrijfseconomische haalbaarheid. De brancheverduurzamingsplannen, zoals vastgesteld in de raamovereenkomst, bieden een mooie kans voor de e-commercesector om stappen te maken richting duurzamere verzendmaterialen.

Thuiswinkel.org neemt haar verantwoordelijkheid en zal namens de sector aan het ministerie een aantal doelstellingen voorleggen die bijdragen aan de reductie van de milieu-impact en richting geven aan de plannen van de overheid. De informatie en doelstellingen in dit rapport geven bovendien webwinkels handvatten om stappen te ondernemen in de toepassing van duurzame verpakkingsmaterialen.

Dit plan is het eerste Brancheverduurzamingsplan Verpakken E-commerce 2015-2018.

Lees hier het brancheverduurzamingsplan 2019-2022.

Doelstellingen verduurzaming verpakkingsmateriaal

In 2018 zal 80% van de verzendmaterialen die worden afgezet binnen de e-commercesector voldoen aan de volgende doelstellingen:

Papier

 • Toepassing van 100% FSC-materiaal en/of recycled materiaal

Plastic

 • Toepassing van maximaal 90% Low Density Polyethylene (LDPE)
 • Reductie van de materiaaldikte van 70 mu naar 60 mu of 50 mu voor 70% van de plastic verzendmaterialen

Opvulmateriaal

 • Toepassing van 100% FSC-materiaal en/of recycled materiaal

Consumenteneducatie

 • 100% van de consumenten worden door webwinkels geïnformeerd over de wijze waarop verpakkingen moeten worden gescheiden.

Lees meer over het communiceren over de keuze voor FSC

De doelstellingen in dit rapport zijn gerelateerd aan het karton en het plastic die gebruikt worden voor de verzendmaterialen. Dit zijn de meest gebruikte verpakkingsmaterialen binnen de e-commercesector. Thuiswinkel.org heeft deze doelstellingen in actieve samenwerking met leden en business partners uit de verpakkingsindustrie vastgesteld. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de huidige status van duurzame verzendmaterialen binnen de e-commercesector en de mogelijkheden die de verpakkingsketen kan bieden als het gaat om de verduurzaming van verzendmaterialen.

De doelstellingen zijn geformuleerd op basis van verschillende thema’s. Deze thema’s zijn: dunner materiaal, minder loze ruimte, reduceren van bedrukkingen, gerecycled materiaal, gecertificeerd materiaal, biobased kunstof, biodegradable kunststof, biofaom, hergebruik van verzendmaterialen en monomaterialen. Deze thema’s zijn tot stand gekomen op basis van het theoretische model van de ‘4 R’s van verduurzaming, bestaande uit Reduce, Recycle, Renew en Re-use. 

Duurzaam opvulmateriaal en loze ruimte in verpakkingen

Er is op dit moment nog weinig informatie bekend over de hoeveelheid loze ruimte in verpakkingen en de toepassing van duurzaam plastic opvulmateriaal. Thuiswinkel.org zal daarom in 2015 onderzoek verrichten naar de hoeveelheid loze ruimte in verzendmaterialen en de mogelijkheden om loze ruimte te reduceren. Op basis van dit onderzoek zal een doelstelling geformuleerd worden om de loze ruimte te reduceren. Ook zal Thuiswinkel.org de ontwikkelingen met betrekking tot duurzame plastic opvulmaterialen volgen in samenwerking met de verpakkingsindustrie. 

Meer samenwerking en onderzoek naar duurzaam verzendmateriaal 

Thuiswinkel.org zal de komende jaren actief blijven communiceren over het gebruik van duurzaam verzendmateriaal. Op de website van Thuiswinkel.org wordt informatie en tips gepubliceerd om te voldoen aan de doelstellingen. Daarnaast zullen deze doelstellingen jaarlijks op de agenda van de commissie logistiek en duurzaamheid gezet worden.

Om in de toekomst verdere stappen te zetten zullen niet alleen webwinkels een rol moeten spelen, maar ook externe partijen als fulfilmentcentra, de verpakkingsindustrie, vervoerders, productleveranciers en onderzoeksinstellingen. Het is dan ook van belang dat deze partijen hierin betrokken worden. Daarnaast moet er meer onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden voor de toepassing duurzaam verzendmateriaal. Thuiswinkel.org zal hierin een faciliterende rol spelen. Uiteindelijk moeten partijen zelf hierin hun verantwoordelijkheid nemen.  

In het kader van de brancheverduurzamingsplannen verpakken hebben Thuiswinkel.org, de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken en Partners for Innovation een interactieve handleiding opgesteld om webwinkels handvatten te geven om in te spelen op de ontwikkelingen met betrekking tot duurzaam verpakken.

Onderwerpen

Deel deze download

Recente artikelen over dit onderwerp

 • Denk mee over circulair textiel nationaal beleidsprogramma

  Gepubliceerd op 17 juni 2024

  Voor circulair textiel publiceert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een concept-beleidsprogramma voor 2025 tot 2030, met de vraag om input te leveren voor bedrijven.

  Duurzaamheid
 • De sleutel tot duurzame groei

  Gepubliceerd op 29 mei 2024

  Om concurrerend te blijven is het omarmen en het toepassen van de razendsnelle opkomst van Artificial Intelligence, voice-technologie en dataverzameling essentieel.

  Duurzaamheid In Het Nieuws
 • Circulair shoppen in 2030: De Toekomst van Reparatie in de Retail

  Gepubliceerd op 21 mei 2024
  Kennisartikel

  In 2030 moet Nederland 50% minder primaire abiotische grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) gebruiken. In 2050 streeft Nederland naar een volledig circulaire economie.

  Duurzaamheid (1)
 • Vijf redenen waarom een duurzaamheidsstrategie onmisbaar is

  Gepubliceerd op 13 mei 2024
  Kennisartikel

  Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen e-commerce. Ondanks de brede toepasbaarheid van het onderwerp duurzaamheid is het vaak lastig om er grip op te krijgen én te houden. Waar begin je, wat zijn thema's die kansrijk zijn voor jouw organisatie, waar sta je nu, en hoe doe je het goed? Een duurzaamheidsstrategie helpt je organisatie om hier inzicht in te krijgen en een route voor de toekomst uit te stippelen.

  Duurzaamheid 800 X 400 (1)