Hoeveel webwinkels zijn er in Nederland?

Het CBS verwacht dat het aantal webwinkels in Nederland in het tweede kwartaal van 2020 met bijna 3.000 shops zal toenemen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Daarmee komt het totaal aantal webwinkels uit op 51.600 webwinkels. Het gros van de webwinkels verkoopt fashion (12.575) of non-foodartikelen (10.980). Van deze webwinkels zijn er ruim 2.200 aangesloten bij Thuiswinkel.org en zij vertegenwoordigen ruim 70% van alle online consumentenbestedingen in Nederland.

Wil je weten hoeveel webwinkels er per branche zijn? Dat vind je hier. 

Aantal webwinkels in Nederland

Jaartal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017      2018     2019*     2020*
Aantal webwinkels 7.380 9.895 12.135 15.160 18.695 20.500 24.495 27.530 31.255 33.710 36.715 39.070 46.430 51.600

* Voorlopige cijfers

 

Definitie volgens CBS: Verkoop aan consumenten via internet: de transactie wordt gesloten via internet, verkoop aan consumenten per postorder. De goederen worden naar de koper gezonden nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, catalogi, showmodellen of een andere vorm van adverteren: verkoop aan consumenten via radio, televisie, telefoon en websites, siteshopping, verkoop via downloaden van boeken e.d., internetveilingen. Voor de volledige definitie, zie cbs.nl.