Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) voeren in 2020 internetinspecties uit met betrekking tot de aanprijzing van als gevaarlijk ingedeelde mengsels en stoffen via webshops. Op het overtreden van de betreffende wet- en regelgeving staan boetes en daarom geven we hieronder een aantal regels waaraan webwinkels zich moeten houden.

Consumenten kopen steeds meer via internet en daarom is het belangrijk dat de zij goed worden geïnformeerd over hun aankoop. Bij de verkoop van de mengsels en stoffen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, geldt dat de gegevens van het etiket, de soort(en) gevaren en/of de aanvullende gevarenaanduidingen moeten worden vermeld in reclame-uitingen, voordat een bestelling kan worden geplaatst. Dit is geregeld in Artikel 48, eerste lid en tweede lid van de Verordening (EG) Nr. 1272/2008, betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP Verordening).

De Europese vereniging van mkb (SME United) heeft een folder ontwikkeld over de verplichtingen van online sales.

In welke producten zitten gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zitten in bijvoorbeeld spuitbussen met deodorant, verf en haarlak, maar ook in cosmetica, zoals nagellak, nagellakremover en haarbleekmiddel. Verder zitten er gevaarlijke stoffen in accu’s, lithium-ion-batterijen, lijmen en kitten.

Hoe kan ik zien of er gevaarlijke stoffen in een product zitten?

Staat een van onderstaande symbolen op het product? Dan gaat het om een gevaarlijke stof waarbij consumenten vóór hun aankoop geïnformeerd moet worden over de gevaarsinformatie (H-zinnen).

Transport

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg moet voldoen aan de bepalingen van het Europese verdrag rondom het internationaal vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Er is een vrijstelling in het ADR voor gevaarlijke goederen die in kleine hoeveelheden worden verpakt in een doos of tray met folie (limited quantity (LQ), zie onderstaand symbool). Hierdoor is het gevaar op een incident beperkt. Je verpakt deze producten dan wel op een speciale manier.

Wil je meer informatie over hoe je om moet gaan met de verkoop en het transport van gevaarlijke goederen? Kijk dan op de sites van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T).