Wetsvoorstel (online) messenverkoop aan minderjarigen

Categorie
Gepubliceerd op: 14 februari 2023
Bijgewerkt op: 14 februari 2023
Geschreven door
Mes Op Snijplank 800 X 400

Het aantal steekincidenten onder jongeren is een enorm maatschappelijk probleem. De retail draagt graag haar steentje bij ter vermindering van dit probleem en ondersteunt het wetsvoorstel over de aanpassing van de Wet wapens en munitie (Wwm). De aanpassing moet ervoor zorgen dat minderjarigen geen messen meer kunnen kopen. Samen met de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Vakcentrum en INretail hebben wij gereageerd op de voorgestelde wet.

Appreciatie voor de wet

Wij maken ons, net als het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), zorgen over het gebruik en het in bezit hebben van messen onder minderjarigen. Het stijgende aantal steekincidenten onder jongeren is zorgwekkend. Wij onderschrijven dan ook nadrukkelijk het doel van het wetsvoorstel: “bijdragen aan de terugdringing van het bezit en het gebruik van steekwapens in de openbare ruimte”. Het verbod van verkoop aan minderjarigen kan één van de middelen zijn om het probleem terug te dringen.

Definitie van ‘gebruiksmes’

In de wijziging van de wet wordt voorgesteld gebruiksmessen die bij geweldsincidenten kunnen worden gebruikt aan te wijzen als wapen in de zin van de Wet wapens en munitie. Aansluitend wordt voorgesteld een verbod op de verkoop van die voorwerpen aan minderjarigen in te voeren. Het verbod wordt beperkt tot de (gebruiks)messen die op straat bij geweldsincidenten worden gebruikt en als wapen zijn aangewezen. Dit is belangrijk, omdat de definiëring van ‘een mes’ lastig is. Een botermes is bijvoorbeeld geen steekwapen. In de reactie verzoeken wij het Ministerie van J&V om met ons in gesprek te gaan over een realistische aanwijzing van de messen. Zo houden we de wet praktisch en werkbaar.

Online verificatiesysteem

In het voorstel van de wet wordt de verkoper verplicht om een leeftijdsverificatiesysteem te gebruiken waarmee wordt vastgesteld dat de koper 18+ is. Wij verzoeken dat de overheid met een werkbaar verificatiesysteem komt dat online retailers dan kunnen gebruiken om de leeftijdscheck uit te voeren. De overheid geeft immers ook fysieke legitimatiebewijzen uit.

Gelijk speelveld

Tot slot pleiten we voor Europese harmonisatie van deze wet. Om écht minder wapens bij de jongeren te krijgen, moeten ze deze ook niet kunnen kopen bij de Duitse of Belgische retailer. Daarnaast moet er ook voorkomen worden dat er wapens gekocht worden bij niet-Europese landen.

Verkoop jij messen?

Als jij messen verkoopt, houd er dan rekening mee dat er naar alle waarschijnlijkheid spoedig een verbod komt op messenverkoop aan minderjarigen. Dit betekent ook een herinrichting van je website met een leeftijdsverificatiecheck en je moet weten welke messen hieronder zullen vallen. Wij houden het proces van dichtbij in de gaten en zetten ons in om de wet werkbaar en effectief uit te laten voeren. De consultatie is net gesloten en zal worden verwerkt. Datum van inwerkingtreding weten we nog niet. Wanneer er meer informatie beschikbaar komt, melden we dat.

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp