We stoppen met het verkopen van messen aan jongeren

Categorie
Gepubliceerd op: 10 januari 2022
Bijgewerkt op: 10 januari 2022
Verbod messenverkoop <18

De overheid werkt aan nieuwe wetgeving die vanaf 2023 verkoop van messen alleen mogelijk maakt aan mensen vanaf 18 jaar. Zowel in de winkel als via het online kanaal wordt leeftijdsverificatie verplicht bij de verkoop van messen. Thuiswinkel.org roept haar leden op om vooruitlopend op de wet, samen met de rest van de Nederlandse retail, per 2 februari 2022 al te stoppen met de verkoop van messen aan jongeren.

Download de toolkit

De jeugdcriminaliteit daalt, maar niet in de categorie ernstige geweldsdelicten. Er is in de politiestatistieken sprake van een stijging van het aantal jongeren onder de 18 jaar die verdacht wordt van wapenincidenten. De Tweede Kamer heeft de minister gevraagd om maatregelen. Eén van de genomen maatregelen is dat de overheid de verkoop van messen aan jongeren aan banden wil leggen.

Wet ‘verbod verkoop messen aan jongeren’

Tussen de wens van de Tweede Kamer en de daadwerkelijke invoering van wetten zit vaak een lange periode. Omdat de wet ‘verbod verkoop messen aan jongeren’ pas op zijn vroegst in 2023 in werking kan treden, is er ook gevraagd om aanvullende maatregelen. Daarom hebben landelijke en lokale organisaties hun verantwoordelijkheid genomen en samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid het ‘Actieplan Wapens en Jongeren’ opgesteld. Hierin staan afspraken om het wapenbezit onder jongeren terug te dringen. Thuiswinkel.org ondersteunt dit actieplan en daarom roepen wij de e-commercesector op zijn verantwoordelijkheid te nemen. Vanaf 1 februari 2022 verkopen wij messen alleen nog aan de leeftijdsgroep 18+. Dit besluit is in overleg met de vertegenwoordigers van de gehele Nederlandse retail genomen.

Campagne

De boodschap dat messen alleen nog aan mensen vanaf 18 jaar verkocht worden, communiceren wij vanaf 2 februari actief naar onze achterban en via de andere kanalen van Thuiswinkel.org. 

Download de toolkit

Leeftijdsverificatiesysteem

Aan de winkelkassa kan de leeftijd van een consument via een Wettelijk Identificatie Document (WID) geverifieerd worden. Online moet dit op een andere manier. Waar tot de inwerkingtreding van de wet een vinkje 18+ volstaat, moet op den duur een beter leeftijdsverificatiesysteem worden opgezet. Denk hierbij aan iDIN, IRMA, PiM of een andere oplossing. Dit is vergelijkbaar met de praktijk rondom de verkoop van alcohol. Alcohol mag bij wet niet verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar maar de wetgeving hoe dit online gewaarborgd wordt, moet nog worden uitgewerkt. Een vinkje volstaat dus nog maar tijdelijk. Thuiswinkel.org heeft aangegeven dat het onwenselijk is als er per departement en productgroepen aparte eisen aan leeftijdsverificatiesystemen komen. Een algemeen normatief kader voor alle producten en diensten is noodzakelijk. Alleen zo voorkomen we fragmentatie en onnodige regeldruk.

Onderwerpen

  • Voor vele type messen geldt al een verbod op de verkoop (en het voorhanden hebben) ervan. Het gaat in deze campagne om het stoppen met verkoop van alle andere mogelijke gebruiksmessen aan minderjarigen, zoals zakmessen, broodzagen en schilmesjes.

    Een mes dat niet van metaal is (bijvoorbeeld van hout, zoals in een samengesteld product als een kant-en-klaarmaaltijd met bestek) valt niet onder de afspraak.

  • Nu is nog niet duidelijk wanneer de beoogde wet er is. Het wetgevingsproces is in gang gezet en er moet nog veel afgestemd worden. Ook over de afbakening in de wet. Het wetsvoorstel waaraan het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt, is een antwoord op de oproep van winkelketens om te zorgen voor duidelijkheid door de verkoop van messen aan 18-minners bij wet te regelen.

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp