Veilige producten aanbieden binnen de EU

Producten

Bied je een consumentenproduct (non-food) aan op de Europese markt? Dan moet dat product veilig zijn voor de consument. Lees hier over de Europese veiligheidseisen. En over je verplichtingen als fabrikant, importeur, distributeur of fulfilment center.

Categorie
Gepubliceerd op: 29 augustus 2023
Bijgewerkt op: 29 augustus 2023

Wat is productveiligheid?

Productveiligheid is de bescherming van consumenten tegen alle soorten risico's bij het gebruik van een product. Speelgoed mag bijvoorbeeld geen gevaarlijke stoffen of vormen hebben. En de batterij van oplaadbare apparaten mag niet te heet worden en brand veroorzaken. In de EU zijn er regels om ervoor te zorgen dat alle producten op de EU-markt veilig zijn voor consumenten. Aan welke regels een product moet voldoen, hangt af van de eigenschappen van het product.

Huur een adviesbureau in

De informatie op deze pagina geeft een algemeen overzicht van EU-wetgeving voor productveiligheid. En geldt voor de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) en in sommige gevallen ook voor Zwitserland en Turkije. Er kunnen extra regels gelden voor uw product in een bepaald land. Het is aan te raden om dat te (laten) controleren voordat u een product op de markt aanbiedt. U kunt hiervoor een adviesbureau inhuren.

Wat gebeurt er als uw product onveilig is?

Als u een product verkoopt dat niet aan de veiligheidseisen voldoet dan loopt u deze risico’s:

  • U moet het product uit de handel halen zodat niemand het meer kan kopen.
  • U moet de consument die het product al heeft gekocht informeren en reparatie of geld terug aanbieden.
  • U moet bekendmaken dat het product niet voldoet.
  • U moet schade vergoeden als er een ongeluk gebeurt met uw product.
  • U krijgt een boete van een toezichthouder.

Een terughaalactie kan veel geld kosten en kan negatieve gevolgen hebben voor het imago van uw bedrijf.

Wat moet u doen voor de productveiligheid?

Wat u moet doen voor de productveiligheid en waar u verantwoordelijk voor bent, hangt af van uw rol in de productieketen.

Bepaal eerst uw rol

Bepaal via de beslisboom welke rol u precies heeft. Bijvoorbeeld fabrikant, importeur of distributeur. U kunt ook verschillende rollen tegelijk hebben. Controleer daarom per product wat uw rol in de keten is. Is de uitkomst dat u geen marktdeelnemer bent? Dan heeft u geen verplichtingen volgens de productwetgeving van de EU.

Bepaal met deze beslisboom per product uw rol

Volg daarna het stappenplan

Het stappenplan voor uw rol om te weten wat u moet doen voor productveiligheid, wordt uitgebreid besproken op de website van ondernemersplein.kvk.nl.

Toezichthouders voor productveiligheid

Er zijn in Nederland meerdere toezichthouders voor productveiligheid. Per product(groep) kunt u met verschillende toezichthouders te maken krijgen. Voor plastic speelgoed heeft u bijvoorbeeld te maken met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voor de veiligheid. Voor de milieueisen voor de stoffen waarvan het speelgoed is gemaakt, heeft u te maken met de Inspectie Leefomgeving Transport (ILT).

Dit zijn de toezichthouders voor non-food consumentenproducten:

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp