Hoe verbeter je jouw Cybersecurity?

Categorie
Gepubliceerd op: 12 januari 2024
Bijgewerkt op: 12 januari 2024
Cyber Security (5)

Alweer een tijdje geleden is het Digital Trust Center met de DTC-campagne "Starten met cybersecurity van start gegaan". De campagne biedt verschillende praktische tips en tools voor ondernemers om de cyberveiligheid van hun bedrijf te verbeteren. Hoe zit het met de cyberveiligheid van jouw bedrijf? Doe de CyberVeilig Check en je weet binnen 5 minuten hoe jij je cyberveiligheid kunt verbeteren.

Veel kleine bedrijven zijn onvoldoende cyberweerbaar

De toenemende cyberdreiging vormt een groeiende uitdaging voor Nederlandse bedrijven. Helaas blijkt de ontwikkeling van de weerbaarheid van deze bedrijven achter te lopen bij de snelheid waarmee cybercriminelen nieuwe aanvalsmethoden ontwikkelen. Dit heeft geleid tot een weerbaarheidskloof tussen de dreiging en de bescherming van bedrijven. Dat de digitale weerbaarheid nog niet overal op orde is, komt doordat basismaatregelen niet voldoende doorgevoerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inloggen in twee stappen en het maken en testen van back-ups.

DTC Benchmark onderzoek

Het Digital Trust Center (DTC) heeft onderzoek laten doen naar het gebruik van verschillende cybersecuritymaatregelen door Nederlandse zzp’ers en (klein) mkb’ers met en zonder IT-dienstverlener. Het doel hiervan is om de huidige stand van zaken over het gebruik van cybersecuritymaatregelen in kaart te brengen en te achterhalen wat mogelijke verbeterpunten zijn voor de weerbaarheid van deze bedrijven tegen cyberaanvallen. Aan het onderzoek namen in totaal 766 zzp'ers en mkb'ers (tot 25 medewerkers) deel.

Inloggen in twee stappen wordt niet genoeg gebruikt

Uit de resultaten komt naar voren dat zzp'ers en mkb'ers maatregelen nemen om hun bedrijf te beschermen. Zo geven 4 op de 5 zzp’ers en mkb’ers aan dat er antivirussoftware geïnstalleerd is. Ook denkt ruim 4 van de 5 zzp’ers en mkb’ers phishing goed te kunnen herkennen. Niet alle maatregelen worden nog voldoende genomen. Zo is het opvallend dat het inloggen in 2 stappen, ook wel tweefactorauthenticatie genoemd, zowel onder zzp'ers als mkb'ers bij de minst nageleefde maatregelen staat. 60% van de mkb’ers geeft aan dat ze tweefactorauthenticatie ingesteld hebben op alle bedrijfsapplicaties. Onder de zzp’ers ligt dit percentage op 44%.

Top 5 meest doorgevoerde cybersecuritymaatregelen

Top 5 van de meest doorgevoerde cybersecuritymaatregelen onder zzp en klein mkbTop 5 minst doorgevoerde cybersecuritymaatregelen

Top 5 van de minst doorgevoerde cybersecuritymaatregelen onder zzp en klein mkb

Start met de CyberVeilig Check voor zzp en mkb

Speciaal voor ondernemers die qua cybersecurity nog niet veel kennis en ervaring hebben, ontwikkelde het DTC de CyberVeilig Check. Binnen 5 minuten weet je wat je vandaag moet doen om een start te maken met de digitale veiligheid van je bedrijf. Je kunt je eigen actielijst downloaden en aan de slag gaan met praktische instructies en tips. Wie klaar is met de actiepunten voor vandaag, haalt in het tweede gedeelte van de tool de overige actiepunten op, om een basis te leggen voor de digitale veiligheid van je bedrijf.

DOE DE CYBERVEILIG CHECK

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Roland van Kortenhof
Roland van Kortenhof 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp