Shoppen in 2030! Hoe ziet dat eruit en hoe kan je hier het beste op inspelen?

Categorie
Gepubliceerd op: 2 september 2021
Bijgewerkt op: 15 februari 2022
Geschreven door
NW Art Shoppen In 2030 800 X 400

“Variabelen als vergrijzing en de verschuiving van gebruik naar bezit waren een tijd geleden nog spannend, nu zijn dat trends waarvan we weten hoe dat gaat”, aldus Kitty Koelemeijer. Daarom ligt de focus in het scenarioteam 2030 op onzekerheden: zaken waarvan je nog niet precies weet welke kant het opgaat, maar die grote impact hebben in 2030.

Het scenarioteam 2030 van ShoppingTomorrow, onder leiding van Magnus, Bluebird Day en Thuiswinkel.org, is achter de schermen druk bezig om Retail Nederland d.m.v. scenarioplanning inzicht te geven in een potentieel 2030 shopklimaat. Prof. Dr. Ir. Kitty Koelemeijer is expert in deze groep en heeft ons tijdens de ShoppingTomorrow – Pitstop meegenomen in de vorderingen.

Wat zijn trends en onzekerheden waar we rekening mee moeten houden in 2030 op het gebied van Consumentengedrag, Marktontwikkelingen, Technologische ontwikkelingen en Duurzaamheid?

Met welke onzekerheden moeten we echt rekening houden richting 2030?

Dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt, weten we. Echter op welk niveau dit het consumentengedrag gaat beïnvloeden is een vraag voor 2030. Neemt de consument regie in eigen hand of laat de consument het over aan de retailer of leverancier?

In welke mate gaat Artificial Intelligence een rol spelen in de besluitvorming van de consument? Gaat de consument steunen op een digitale assistent of ontstaat hier een spanningsveld met het wel/niet willen delen van persoonlijke data? 

Datasoevereiniteit is een grote onzekerheid! Heeft de consument nog zeggenschap over zijn eigen data in 2030? Of ontstaat hier een open speelveld voor platformen? Wat het ook is, beiden richtingen hebben grote impact voor retail!

Decentrale marktplaatsen en een level playing field?

Tijdens de Kick-off van ShoppingTomorrow, besprak Kitty Koelemeijer uitgebreid de potentie van decentrale marktplaatsen en de leidende rol van blockchain technologie, die tot meer peer-to-peer commerce zal gaan leiden en ruimte voor circulariteit en sharing geeft. Welke vorm zal dit in 2030 aangenomen hebben en hoe gaat het zich verder ontwikkelen? Daar delen de experts momenteel hun visies op.

Tevens een belangrijk vraagstuk voor het scenarioteam is ‘level playing field’. Zijn er in 2030, en zo ja wat voor, internationale afspraken op het gebied van wetgeving, data, belastingen, duurzaamheid en arbeidsvoorwaarden? Wat is de rol van de overheid en wat heeft dit voor invloed op samenwerkingen en innovatie? 

Wat er nog gaat komen...

Deze zes belangrijkste thema’s worden door de expertgroep in kaart gebracht door middel van assenstelsels en ondersteund door trends; 

 1. Duurzaamheid
 2. Artificial Intelligence
 3. Datasoevereiniteit
 4. Decentrale Marktplaatsen
 5. Level Playing Field
 6. Samenwerking

Er worden uiteindelijk twaalf werelden gecreëerd waarin steeds twee thema’s op assen worden gecombineerd. De expertgroep zal deze twaalf werelden uitgebreid presenteren en toelichten op 14 oktober, tijdens Shopping Today.

Ben jij nieuwsgierig geworden, benieuwd naar alle experts en op de hoogte blijven van het onderzoek? Meld je alvast aan. Op deze pagina kun je ook de presentatie van Kitty Koelemeijer terugkijken.

Meld je aan 

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp

 • De sleutel tot duurzame groei

  Gepubliceerd op 29 mei 2024

  Om concurrerend te blijven is het omarmen en het toepassen van de razendsnelle opkomst van Artificial Intelligence, voice-technologie en dataverzameling essentieel.

  Duurzaamheid In Het Nieuws
 • Circulair shoppen in 2030: De Toekomst van Reparatie in de Retail

  Gepubliceerd op 21 mei 2024
  Kennisartikel

  In 2030 moet Nederland 50% minder primaire abiotische grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) gebruiken. In 2050 streeft Nederland naar een volledig circulaire economie.

  Duurzaamheid (1)
 • Vijf redenen waarom een duurzaamheidsstrategie onmisbaar is

  Gepubliceerd op 13 mei 2024
  Kennisartikel

  Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen e-commerce. Ondanks de brede toepasbaarheid van het onderwerp duurzaamheid is het vaak lastig om er grip op te krijgen én te houden. Waar begin je, wat zijn thema's die kansrijk zijn voor jouw organisatie, waar sta je nu, en hoe doe je het goed? Een duurzaamheidsstrategie helpt je organisatie om hier inzicht in te krijgen en een route voor de toekomst uit te stippelen.

  Duurzaamheid 800 X 400 (1)
 • Nieuwe regelgeving verplicht rapportage over CO2-uitstoot werknemers

  Gepubliceerd op 6 mei 2024
  Kennisartikel

  Heeft u meer dan 100 personen werkzaam bij uw organisatie? Dan moet u gaan voldoen aan het besluit Werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

  Nieuwe Regelgeving Verplicht Rapportage Over CO2 Uitstoot Werknemers800x400