Nieuwe regels voor plastic bekers en bakjes voor eenmalig gebruik

Gepubliceerd op: 14 april 2023
Bijgewerkt op: 14 april 2023
Wegwerpbestek

Vanaf 1 juli 2023 en 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels rondom het gebruik van kunststof bevattende wegwerpbakjes en -bekers (wegwerpplastic). Op de website minderwegwerpplastic.nl vind je alle feiten op een rij over deze regelgeving en voorbeelden van andere ondernemers. Welke regels gelden precies voor jouw situatie en welke aanpassingen zijn nodig om aan de regelgeving te voldoen?

Supermarkten, detailhandel en kiosk

Voor supermarkten, detailhandel en kiosk gaan nieuwe regels gelden voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Afhankelijk van de situatie kunnen er aanvullende regels gelden. In deze factsheet informeren we u over deze nieuwe regelgeving en wat die voor u en uw klanten betekent. Welke regels gelden er voor supermarkten, detailhandel en kiosk? Vanaf 1 juli 2023 bent u verplicht uw klanten een extra bedrag te vragen voor voorverpakt drinken in bekers en eenpersoonsporties voorverpakt eten in bakjes.

Kantoren, bedrijven en instellingen

Voor kantoren, bedrijven en instellingen gaan vanaf 1 januari 2024 nieuwe regels gelden voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Deze bekers en -bakjes mogen op deze locaties niet meer worden aangeboden. In deze factsheet informeren we u over de nieuwe regelgeving
en wat dit voor uw situatie betekent.

Samenhang met uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) zwerfafval

Met de Single-use plastics (SUP) richtlijn is in Europa afgesproken om de impact van wegwerpproducten die plastic bevatten (wegwerpplastics) op het milieu te verminderen. Een overzicht van maatregelen die hiervoor zijn afgesproken vind je hier. Niet alleen de ondernemer wordt gevraagd bij te dragen aan het verminderen van de hoeveelheid plastic zwerfafval, ook de producent krijgt te maken met verplichtingen.

Met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) zwerfafval betalen de producenten van verpakkingen en plastic tasjes, producenten van tabaksproducten met filters, producenten van ballonnen en producenten van vochtige doekjes per 1 januari 2023 mee aan de kosten voor het opruimen van zwerfafval. Lees meer over de UPV op de website van Rijkswaterstaat en specifiek over de verpakkingenadministratie op de website van het Afvalfonds Verpakkingen voor producenten van verpakkingen.

De UPV zwerfafval geldt ook voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Producenten betalen hiervoor een extra afdracht aan het Afvalfonds Verpakkingen en dat kan in de factuur aan de afnemers worden doorberekend. Laat je hierover goed informeren.


Regelhulp helpt je op weg 

Vanaf 1 juli 2023 en 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels voor wegwerpbekers en –bakjes waar plastic in zit. Met deze regelhulp gaat u na welke regels van toepassing zijn op uw situatie en welke opties er zijn om hieraan te voldoen. Meer informatie over de regelgeving vindt u op minderwegwerpplastic.nl.

In drie stappen naar een advies voor uw situatie

De regelhulp bestaat uit drie korte stappen. In stap 1 gaan we na of u nu gebruik maakt van producten die onder de regelgeving vallen. In stap 2 gaan we na in welke omgeving u uw werkzaamheden uitvoert. De regelgeving maakt namelijk onderscheid tussen consumptie op locatie en consumptie voor afhalen en bezorgen. Tot slot gaan we in stap 3 na welke mogelijkheden u heeft om aan de regelgeving te voldoen, passend bij uw locatie en gebruikers.

Aan het eind van de regelhulp ontvang u een advies voor uw situatie. Hierin staat beschreven welke opties u heeft om aan de regelgeving te voldoen. Het advies is als PDF te downloaden of per email te ontvangen.

De ‘Regelhulp wegwerpplastic’ helpt je op weg. Handig bij de voorbereiding, want er gaat veel veranderen rondom het gebruik van wegwerpbakjes en -bekers.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

CTA Ellen De Lange

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp