Europa komt met omvangrijk pakket regels voor e-commerce en eerlijke concurrentie

Categorie
Gepubliceerd op: 17 december 2020
Bijgewerkt op: 22 februari 2021
Wetgeving Wethamer 800 X 400

Deze week presenteerde de Europese Commissie plannen waarin zij de E-commerce Richtlijn uit 2000 herziet. De wetsvoorstellen worden van toepassing op alle digitale activiteiten die aan consumenten producten, diensten of content bieden. Ook wil de EC de marktmacht van de big tech-bedrijven met een poortwachtersfunctie beteugelen. Thuiswinkel.org gebruikt de komende periode om met leden een reactie op de uitgebreide wetsvoorstellen te maken.

Het gaat om twee verordeningen: de Digital Services Act (DSA) over het leveren van goederen en diensten en de Digital Market Act (DMA) over eerlijke concurrentieverhoudingen tussen verkopers en hele grote bedrijven.

Vanuit de optiek van e-commerce zijn de belangrijkste onderwerpen in de DSA volgens Thuiswinkel.org directe import, de veiligheid van consumentenproducten en de verantwoordelijkheid van marktplaatsen om ondeugdelijke producten of namaak van hun platform te verwijderen. Voor dit laatste wil de EC komen tot een harmonisering van de zogenoemde Notice-and-Take-down-procedures (NTD-procedures). Hiermee kunnen rechthebbenden op laagdrempelige wijze een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten aankaarten bij een online platform of marktplaats.

Eerlijke concurrentie

Via de DMA wil de EC concurrentiebeperkend gedrag van platformen die een poortwachtersrol hebben aanpakken. Dit zijn zeer grote platformen met een significante impact op de Europese interne markt, waarbinnen een gelijk speelveld voor alle ondernemingen een groot goed is. Zo lekte al eerder een conceptlijst uit met potentiële oneerlijke handelspraktijken van platformen tegen de gebruikers ervan. Een voorbeeld hiervan is dat een dergelijke poortwachter de data die op het platform of via de diensten van de poortwachter zijn gegenereerd en verzameld, niet mogen worden gebruikt voor zijn eigen commerciële activiteiten gericht op consumenten op dat platform.

Visie Thuiswinkel.org

“Een eerste reactie is dat het vanzelfsprekend goed is dat de E-commerce Richtlijn uit 2000 wordt herzien. In twintig jaar is de digitale wereld enorm veranderd”, vertelt Martijn Hos van Thuiswinkel.org. “Tegelijkertijd is het een ongekend groot en breed pakket aan regelgeving dat we goed gaan bestuderen en met leden gaan bespreken om tot een zorgvuldige reactie te komen. Een goede zaak is dat de Europese Commissie inspeelt op ontwikkelingen als directe import vanuit vooral China en oneerlijke handelspraktijken van big techs wil identificeren en aanpakken. We verwachten in ieder geval een lang lobbyproces met nog verschillende aanpassingen aan de plannen. In dat proces werken we nauw samen met Ecommerce Europe.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Léon Molenberg 250 X 250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp