Ecommerce Europe presenteert prioriteiten voor 2023

Categorie
Gepubliceerd op: 5 december 2022
Bijgewerkt op: 5 december 2022
Geschreven door
Europa Vlag Handdruk Overeenkomst 800X400

Meer dan ooit heeft de Europese digital commerce-sector behoefte aan toekomstbestendige regelgeving. Die moet de basis zijn voor een groene, digitale en eerlijke concurrentie in de toekomst. Dat concludeert Ecommerce Europe bij de gepresenteerde prioriteiten voor het jaar 2023. Thuiswinkel.org ziet een grote overlap met haar eigen activiteiten en prioriteiten die liggen op het terrein van verantwoorde en veilige e-commerce.

Luca Cassetti, secretaris-generaal van Ecommerce Europe: "Onze vereniging heeft er altijd naar gestreefd om de groei en de evolutie van de digitale handelssector te begeleiden met ambitieuze en toekomstgerichte beleidsdoelstellingen, en we kijken ernaar uit om met de EU-beleidsmakers en belanghebbenden aan deze prioriteiten te blijven werken. Met nog slechts één jaar te gaan om de doelstellingen te bereiken die voor dit mandaat van de Europese Commissie zijn vastgesteld – voordat de Europese parlementsverkiezingen in 2024 plaatsvinden – zal samenwerking tussen alle relevante actoren van cruciaal belang zijn om de ontwikkeling van de EU-economie te ondersteunen."

Ook Thuiswinkel.org vindt een stevig fundament in regelgeving belangrijk. Meer dan 80% van de regelgeving in Nederland, en daarmee ook voor onze sector, wordt bepaald in Brussel. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en consumentenwetgeving. Dat is de reden dat we sinds jaar en dag intensief samenwerken met onze collega’s in Brussel. Tijdens het 10-jarig bestaan presenteerden we met alle digital commerce-verenigingen in Europa de gezamenlijke agenda voor 2023. Cruciaal omdat we als e-commercesector een wetgevend kader willen zonder onderscheid tussen fysiek en online, met veel ruimte voor innovatie en duurzame groei. Wij vertalen de Europese agenda naar wat nodig is van beleidsmakers in Nederland om online ondernemen makkelijker te maken", zegt Marlene ten Ham, algemeen directeur van Thuiswinkel.org.

Download de priority paper 2023 (ENG) 

De lobbyprioriteiten werden gepresenteerd bij de gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Ecommerce Europe. Het uiteindelijke doel van de Europese koepelorganisatie, waar Thuiswinkel.org onderdeel van is, is het creëren van een Europees framework dat past bij de huidige en toekomstige uitdagingen en dat digital commerce in Europa een boost zal geven. Thuiswinkel.org was in 2012 een van de zes oprichters. De Europese koepelorganisatie vertegenwoordigt meer dan 150.000 webwinkels.

Wetstrajecten

In haar priority paper richt Ecommerce Europe zich op een aantal wetstrajecten, verdeeld over zes domeinen. Niet alle dossiers waar Ecommerce Europe zich op richt, zijn voor de Nederlandse markt even relevant. Ook worden thema’s als arbeidsmarkt en (in mindere mate) belastingen, dat typische binnenlandse aangelegenheden zijn, door Ecommerce Europe niet opgevolgd.

Regelgeving die past bij de dynamische e-commerce sector

De EU beschikt over een zeer compleet en flexibel wetgevingskader waarin de bestaande EU-consumentenregels, aangevuld met andere wetgeving, in staat zijn om de uitdagingen van het digitale tijdperk aan te gaan.

 • Dossiers: Fitness Check of EU Consumer law, Digital Fairness, Digital Services Act, Digital Markets Act, Product Safety & Liability

Innovatieve en datagedreven economie

Door het toenemende belang van data, ook in de retail, richten Europese beleidsmakers zich op zorgen over privacy en gegevensbescherming in tal van dossiers.

 • Dossiers: Trans-Atlantic Data Privacy Framework, General Data Protection Regulation (GDPR), e-Privacy regulation, Artificial Intelligence (AI) Act, Data Governance Act en de Data Act.

Een eerlijke en duurzame toekomst voor retail

Europese wetgeving speelt een sleutelrol bij de verdere vormgeving van een goed werkende, duurzame e-commercemarkt. Digitalisering speelt een rol bij deze duurzame toekomst, ook als middel om consumenteninformatie te verbeteren.

 • Dossiers: Ecodesign for Sustainable Products, Empowering consumers in the green transition, Right to repair, Waste Framework Directive, Digital Product Passport Substantiating Green Claims proposal

Een competitieve en innovatieve Europese betaalmarkt

Datagedreven innovatie moet worden aangewend om retailbetalingen in de Europese Unie te verbeteren, zodat ook innovatie en de ontwikkeling van nieuwe diensten ruimte krijgt.

 • Dossiers: Payment Services Directive 2, Open Finance, Digital Euro

Een toekomstigbestendig fiscaal kader

Het nieuwe belastingkader moet mondiaal zijn en zorgen voor een gelijk speelveld, zodat bedrijven op een eerlijke, niet-discriminerende en kanaalneutrale manier worden belast.

 • Dossiers: VAT in the Digital Age, Single VAT ID, One Stop Shop

Een postmarkt die past bij de toekomst van e-commerce

Ook de postmarkt is een belangrijk onderdeel van de Digital Single Markt. Tegelijkertijd is het huidige regelgevingskader voor de postsector mogelijk niet volledig geschikt om de problemen aan te pakken die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan.

 • Dossiers: Postal Services Directive (PSD), Cross-Border Parcel Regulation, Single Window Environment for Customs

Zeven basisprincipes

Ecommerce Europe toetst wetgevingstrajecten voortdurend aan deze zeven basisprincipes:

 1. Kanaalneutraliteit: online en offline kanalen zouden vanuit regelgevingsperspectief zoveel mogelijk gelijkgesteld moeten worden.

 2. Harmonisatie: zoveel mogelijk dezelfde wetten in alle EU-lidstaten, voor een geharmoniseerde interne markt.

 3. Level playing field: zoveel mogelijk dezelfde wetten voor alle partijen die in de EU actief zijn, ook voor spelers die vanuit buiten de EU opereren.

 4. Handhaving: inzet op een effectieve en efficiënte handhaving van EU-wetgeving in alle lidstaten.

 5. Flexibiliteit: EU-wetgeving moet oog hebben voor de diversiteit van de sector en innovatie en groei niet belemmeren.

 6. Mkb-proof: bestaande en nieuwe wetgeving dient ook toegankelijk en werkbaar te zijn voor MKB-bedrijven.

 7. Proportionaliteit: Het regelgevingskader moet gebaseerd zijn op principes en het na te streven doel, in plaats van op precieze middelen en instrumenten.

Download de priority paper 2023 (ENG) 

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Afbeelding CTA

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp