Actieplannen circulaire economie gepresenteerd door EC

Categorie
Gepubliceerd op: 2 december 2022
Bijgewerkt op: 2 december 2022
Geschreven door
5. Opweg Naar Een Circulaire Economie

Efficiënter verpakken en strengere eisen aan duurzame claims. Dat is (kortweg) de opdracht van de Europese Commissie voor de e-commercesector. Deze week presenteerde de EC de Package and Packaging Waste Directive (PPWD). Thuiswinkel.org streeft dezelfde doelen na en denkt dat de gestelde doelen realistisch en haalbaar zijn.

Het eerste voorstel in het Circular Economy Action Plan II, de PPWD, gaat onder andere over het efficiënter inpakken van online bestellingen. Verpakkingsmateriaal bedraagt nu 36% van al het afval en dat moet minder, vinden ook Thuiswinkel.org en de e-commercesector. Het voorstel van de EC:

 • De verpakking van thuisbezorgde goederen mag na invoering nog maar maximaal 40 % loze ruimte bevatten.
 • 20 % van de verpakkingen moet in 2030 herbruikbaar zijn.
 • De Europese Commissie wil de hoeveelheid verpakkingsafval in 2040 met 15% reduceren vergeleken met 2018.
 • Het afval van verpakkingen dat overblijft, moet afbreekbaar of recyclebaar zijn.
 • Daarnaast stelt het voorstel eisen aan het zichtbaar maken van hergebruik met universele pictogrammen.

Thuiswinkel.org zet sterk in op het verduurzamen van de e-commercesector, ook op het thema verpakkingen. Wel is het goed dit in perspectief te plaatsen, want verzendmaterialen zijn slechts een klein percentage van het totale verpakkingsgewicht dat op de markt wordt gebracht. Dit ontslaat de sector niet van de verplichting om stevig te reduceren, en we zetten ons daarom in voor een transitie naar duurzame verpakkingen, het minimaliseren van lucht en vulmateriaal in verpakkingen, en het gebruik van gerecycled plastic en karton.

Consequenties e-commercesector

Vanzelfsprekend heeft het verpakkingsvoorstel consequenties voor de e-commercesector. Striktere wetgeving en regulering kan namelijk grote impact hebben op de bedrijfsvoering. Thuiswinkel is voorstander van de gestelde doelen in het voorstel, omdat deze richting geven aan de acties die bedrijven moeten nemen inzake duurzaamheid. De precieze inhoud van de voorstellen van het Circulair Economy Action Plan II nemen we verder onder de loep, en we informeren onze leden over de consequenties. 


Thuiswinkel.org adviseert en informeert

Als belangenvereniging voor de e-commercesector waarbij duurzaamheid hoog op onze agenda staat, nemen wij onze verantwoordelijkheid in het informeren en adviseren van webwinkels en vervoerders. Zo voeren we geregeld onderzoeken uit, hebben we een brancheverduurzamingsplan opgesteld met de sector en bieden we praktische hulp aan onze leden met de Handleiding Duurzaam Verpakken en een e-learning die helemaal gaat over dit thema.Groene Europese initiatieven

Het doel van de initiatieven is om de positie van consumenten te versterken, onder meer door kostenbesparende initiatieven, een langere levensduur van producten en reparatie en hergebruik te stimuleren. Ook wil de Commissie greenwashing tegen gaan. Onderdelen van het eerste Circular Economy Package zijn het wijzigen van de Ecodesign richtlijn en het voorstel Empowering The Consumer In The Green Transition. Deze wetgevingstrajecten zitten een aantal maanden verder in het Europese wetgevingsproces.

Verder werd eerder deze maand bekend dat het initiatief Right To Repair is uitgesteld omdat het Regulatory Scrutiny Board van de Europese Commissie (dit is de laatste stap voordat de Commissie een voorstel publiceert, een onafhankelijke kwaliteitscontrole van wetgeving) het voorstel niet heeft goedgekeurd. Het voorstel is nu teruggestuurd om te worden herzien, de nieuwe verwachte publicatiedatum is in de eerste helft van 2023.

Ook het voorstel Substantiating Green Claims is uitgesteld tot nader order. Aanvankelijk zou ook dit voorstel 30 november worden gepubliceerd. Het voorstel stelt voor bepaalde producten strengere eisen aan het onderbouwen van duurzaamheidclaims via een Product Environmental Footprint.

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp

 • De sleutel tot duurzame groei

  Gepubliceerd op 29 mei 2024

  Om concurrerend te blijven is het omarmen en het toepassen van de razendsnelle opkomst van Artificial Intelligence, voice-technologie en dataverzameling essentieel.

  Duurzaamheid In Het Nieuws
 • Circulair shoppen in 2030: De Toekomst van Reparatie in de Retail

  Gepubliceerd op 21 mei 2024
  Kennisartikel

  In 2030 moet Nederland 50% minder primaire abiotische grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) gebruiken. In 2050 streeft Nederland naar een volledig circulaire economie.

  Duurzaamheid (1)
 • Vijf redenen waarom een duurzaamheidsstrategie onmisbaar is

  Gepubliceerd op 13 mei 2024
  Kennisartikel

  Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen e-commerce. Ondanks de brede toepasbaarheid van het onderwerp duurzaamheid is het vaak lastig om er grip op te krijgen én te houden. Waar begin je, wat zijn thema's die kansrijk zijn voor jouw organisatie, waar sta je nu, en hoe doe je het goed? Een duurzaamheidsstrategie helpt je organisatie om hier inzicht in te krijgen en een route voor de toekomst uit te stippelen.

  Duurzaamheid 800 X 400 (1)
 • Nieuwe regelgeving verplicht rapportage over CO2-uitstoot werknemers

  Gepubliceerd op 6 mei 2024
  Kennisartikel

  Heeft u meer dan 100 personen werkzaam bij uw organisatie? Dan moet u gaan voldoen aan het besluit Werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

  Nieuwe Regelgeving Verplicht Rapportage Over CO2 Uitstoot Werknemers800x400