Duurzame e-commerce: groeiend vergroenen

Gepubliceerd op: 31 augustus 2021
Bijgewerkt op: 16 november 2021
Geschreven door
Duurzaamheid Recycle 800 X 400

Duurzaamheid is één van de prioriteiten bij Thuiswinkel.org. Volgens Thuiswinkel.org moet het aflopen van de coronacrisis worden gezien als een kans om de economie een groene herstart te geven. Een boost voor de e-commercesector staat daar niet haaks op, maar kan daar juist een impuls aan geven. Door te investeren in efficiënte zero-emissie pakketbezorging, herbruikbare verpakkingsmaterialen en een groeiend online duurzaam productaanbod kan de sector voorop lopen in een duurzame economie. Het is de ambitie om de groei van de digital commercebedrijven mogelijk te maken zonder groei in ecologische footprint. Groeiend vergroenen dus.

Een klimaatagenda namens de e-commercesector

Na een uitdagend jaar waarin veel leden een enorme groei gekend hebben en er veel online shoppers bij zijn gekomen, ervaren met name de grote steden uitdagingen met betrekking tot de verwerking van kartonnen verpakkingen. Uit de tussentijdse monitor van het Brancheverduurzamingsplan Verpakken 2019-2022, die Thuiswinkel.org in samenwerking met adviesbureau Partners for Innovation heeft uitgevoerd, blijkt dat bij de vullingsgraad van verpakkingen en het vermijden van opvulmateriaal nog te weinig vooruitgang te zien is. Dat betekent ruimte voor verbetering; kleinere meer nauwsluitende verpakkingen of zelfs helemaal geen extra omverpakking gebruiken is de ambitie voor volgend jaar. Maar er is extra inzet nodig in het vermijden van opvulmateriaal en te grote verpakkingen.

Daarnaast heeft het versturen van minder lucht ook direct impact op de CO2-uitstoot van de sector. Gemiddeld versturen we nog zo’n 50% lucht. Hoe minder lucht we versturen, hoe meer pakketjes er in de bestelbus passen, hoe minder CO2-uitstoot er gepaard gaat met pakketverzending. CO2-reductie is iets waar we gezamenlijk op inzetten. Met het programma Bewust Bezorgd neemt Thuiswinkel.org hierin een leidende rol. Webwinkels krijgen via deze tool inzicht in de CO2-uitstoot van het versturen van hun eigen pakketjes. Daarnaast zie je direct wat je kunt doen om de uitstoot te verminderen. Ook dit is een initiatief om ervoor te zorgen dat aan de gestelde klimaatdoelen voor de komende jaren voldaan wordt.

Begin juli heeft Thuiswinkel.org via een brief de onderhandelaars van het nieuw te vormen kabinet opgeroepen blijvend in te zetten op snelle verduurzaming van de economie en Bewust Bezorgd te gebruiken als maatstaf voor het ontwikkelen van rekenmethodes voor de reductie van CO2-uitstoot.

Op weg naar een klimaat neutraal continent

In februari vorig jaar startte bij Ecommerce Europe officieel de ‘Working Committee on Sustainability’, waar ook Thuiswinkel.org onderdeel van uitmaakt. De leden delen hun netwerk en best practices om zo gezamenlijk duurzame e-commerce een stap verder te brengen in Europa.
De ontwikkelingen bij Ecommerce Europe zijn een logisch gevolg van de toenemende aandacht voor verduurzaming binnen het Europese beleid. Met de Green Deal en het Circular Economy Action Plan is duurzaamheid niet meer weg te denken uit onze bedrijfsvoering en dit zal de komende jaren tot veel veranderingen gaan leiden. In navolging hierop heeft de Europese Commissie op 14 juli een pakket aan voorstellen gepresenteerd om de gestelde klimaatdoelen te behalen. Dit is een aanscherping van de reeds bestaande klimaatdoelen en ambities om ervoor te zorgen dat de netto CO₂-uitstoot in 2030 met ten minste 55% verminderd is ten opzichte van 1990 en dat Europa tegen 2050 het eerste klimaat neutrale continent wordt. Als Thuiswinkel.org zijn we nauw betrokken bij de Europese ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de impact hiervan op de e-commercesector in Nederland.

Voorop staat dat de online retailsector al goed op weg is. Er wordt al veel gedaan, maar er is dus ook een doelstelling voor de toekomst waar de sector zich op moet voorbereiden. Natuurlijk vergt dit extra inzet en vraagt het om nieuwe ideeën, maar laat dat nou net zijn waar we als innovatieve sector heel goed in zijn.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Marlene ten Ham
Marlene Ten Ham 400X400

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp