ACM controleert op (verboden) prijsafspraken

Categorie
Gepubliceerd op: 27 oktober 2022
Bijgewerkt op: 27 oktober 2022
Geschreven door
Handen Schudden 800 X 400

Weet jij wat wel en niet mag als je samenwerkt met concurrenten of afspraken maakt met leveranciers of afnemers? Bedrijven mogen samenwerken, maar er zijn grenzen. Zo mogen ze geen afspraken maken die de concurrentie beperken. Dat staat uitgelegd in de vernieuwde leidraden over de spelregels voor samenwerking tussen bedrijven. De ACM let de komende tijd strenger op verboden (prijs)afspraken tussen concurrenten bij de inkoop van producten (inkoopkartels), verboden afspraken over arbeidsvoorwaarden, verboden (prijs)afspraken tussen leveranciers en afnemers en op beperkingen van de verkoop via internet. 


Vraagt jouw leverancier je om de prijs te verhogen?

Verbiedt jouw leverancier je om bepaalde producten online te verkopen? Krijgt een fysieke winkel een uitgebreider assortiment te zien dan jij als webwinkelier? Of eist jouw leverancier dat je de prijs van je producten verhoogt? Dan handelt de leverancier waarschijnlijk in strijd met de mededingingswet. Dit soort prijsafspraken zijn namelijk verboden omdat ze de concurrentie beperken.

Om dat te kunnen handhaven, zijn meldingen en bewijs van dit soort verboden afspraken van cruciaal belang. ACM is hard op zoek naar verhalen (liefst onderbouwd met feiten, e-mails, tekstberichtjes, voicemails et cetera) van retailers over dit soort verboden afspraken.

Wij willen onze leden die geconfronteerd worden met verboden prijsafspraken of selectieve distributie stimuleren om dit te melden bij Thuiswinkel.org (juridisch@thuiswinkel.org) of de ACM. Alleen door dit soort misstanden te melden en bewijs te verzamelen kan er actie worden ondernomen. Hierdoor kunnen we de oneerlijke concurrentie tussen de fysieke en online retailers tegengaan


Samenwerking tussen concurrenten

Concurrenten mogen op verschillende manieren samenwerken, bijvoorbeeld door gezamenlijk onderzoek te doen of nieuwe producten te ontwikkelen. En brancheverenigingen kunnen ondernemingen helpen beter te concurreren, bijvoorbeeld door het opstellen van voorbeeld-kostenramingen. Maar sommige afspraken beperken de concurrentie. De deelnemende bedrijven vormen dan een kartel. Kartelafspraken zijn streng verboden. Concurrenten mogen geen:

  • Afspraken maken over de (inkoop)prijs, kortingen of acties
  • Klanten of werkgebieden onderling verdelen
  • Afspraken maken wie een aanbesteding gaat winnen
  • Afspraken maken om géén personeel van elkaar over te nemen of om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken. Werkgevers en vakbonden mogen in cao’s uiteraard wel afspraken maken over arbeidsvoorwaarden.

Op de pagina over kartels op de website van ACM kunnen bedrijven zien welke afspraken de concurrentie beperken.

Afspraken tussen leveranciers en afnemers

Leveranciers en afnemers, zoals fabrikanten en winkeliers, mogen afspraken maken over de distributie van goederen en diensten. Dit zorgt voor een efficiëntere distributie. Maar een leverancier mag géén afspraken maken over de minimale prijs waarvoor een afnemer het product moet doorverkopen aan klanten. Een leverancier mag ook de vrijheid niet beperken van een afnemer om producten via internet te verkopen.

De ACM ziet toe op samenwerking en eerlijke concurrentie

De ACM handhaaft de spelregels voor eerlijke concurrentie en treedt op tegen verboden samenwerking. Ze onderzoeken nu bijvoorbeeld:

  • Of dakdekkers bij aanbestedingen het werk onderling verdeelden en daar prijsafspraken over maakten
  • Of producenten en winkeliers van consumentengoederen verboden prijsafspraken hebben gemaakt. De ACM vermoedt namelijk dat producenten, vooral bij webwinkels, afdwingen om bepaalde producten niet onder een minimumprijs te verkopen.

Bron: ACM

Verder lezen:

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp