20 juni 2018

Werken naar de optimale staat van online marketing

Tablet in handen van man: Online marketing, seo, links, titles, content, blogs, lists, sales, opt-ins

Afgelopen mei is het nieuwe onderzoeksjaar van ShoppingTomorrow van start te gaan. Dit jaar gaan 24 expertgroepen op onderzoek uit binnen hun eigen vakgebied. Begin december is het onderzoek afgerond en in januari 2019 worden de resultaten gepresenteerd tijdens de Webwinkel Vakdagen. Dit geldt ook voor de groep Online Marketing Maturity. We vroegen gastheer Just Greve van Oxyma en voorzitter Hans Spaan van ORTEC Data Science wat hun plannen zijn dit jaar.

ORTEC Data Science heeft een grote retail practice, waarin veel expertise zit op het gebied van revenue management, supply chain analytics en customer lifecycle analytics”, vertelt Hans. “Dagelijks werken wij met onze relaties aan de klantervaring en efficiency door de inzet van data en technologie. Binnen ShoppingTomorrow kunnen wij die ervaring delen en verrijken met ervaringen van anderen.”

“Ook bij Oxyma streven we dagelijks naar een betere customer experience. Een duidelijke visie op CRM, technologie en marketing automation is hierbij fundamenteel”, vult Just aan. “Zeker binnen de retail is het een belangrijke uitdaging om alle touchpoints goed met elkaar te verbinden, op zo’n manier dat de klant zich ook gekend voelt. Midden op dit speelveld ontmoeten en versterken we elkaar binnen ShoppingTomorrow als experts. We delen kennis en leren veel van elkaar.”

Beide heren zijn het er wel over eens dat het onderzoeksplatform hen tot nu toe de veel positieve zaken heeft opgeleverd. Door de diversiteit aan deelnemers krijgen de experts nieuwe kennis en unieke inzichten van anderen, die zij weer kunnen gebruiken voor hun eigen bedrijf. Zo helpt iedereen elkaar naar een hoger niveau.

Vertrouwen in ShoppingTomorrow

Hans is nog een relatieve nieuwkomer binnen de ShoppingTomorrow-community, want ORTEC nam vorig jaar voor de eerste keer deel aan het platform. Hij kijkt tevreden terug op hun freshman year: “Vanuit het voorzitterschap van de expertgroep zijn wij intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Online Marketing Maturity Scan. Hiermee kunnen bedrijven meten waar zij staan op het gebied van Online Marketing Maturity en hoe zij in de volgende fase kunnen komen.”

Oxyma is al enkele jaren betrokken bij ShoppingTomorrow en Just geeft aan dat hij mede vanwege de nieuwe aanwas van betrokkenen elk jaar het platform heeft zien groeien. “Ook dit jaar zat de zaal bij de kick-off weer helemaal vol met geëngageerde marketeers, managers en directeuren. Dat sterkt ons vertrouwen in het platform enorm. Daarnaast ligt er met de ontwikkelde scan een mooie en concrete inhoudelijke basis voor onze expertgroep voor 2018.”

Het is dan ook de bedoeling dat de expertgroep dit jaar een benchmark ontwikkelt op basis van de door SAMR ontwikkelde scan. Aan de hand van casussen, best practices en expertervaringen zullen de experts inzicht geven in de kosten en baten van toenemende online marketing maturity. Daarnaast gaat de groep werken aan een zogenoemde desired end state op het gebied van marketing maturity. “Hierbij bedoelen we een lat die jaarlijks wordt bijgesteld, onder andere dankzij de snelle ontwikkelingen in nieuwe kanalen en technologie. Kortom, het belooft weer een enerverend en leerzaam jaar te worden”, besluit Just.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de expertgroep? Of de Online Marketing Maturity Scan invullen en checken waar jouw organisatie staat op het gebied van online marketing? Ga naar www.shoppingtomorrow.nl/Online_Marketing_Maturity_2018