24 april 2018

Thuiswinkel.org pleit voor uitbreiding van het postnetwerk

postbode in de jaren zestig

Thuiswinkel.org heeft vorige week maandag tijdens de postdialoog gepleit voor uitbreiding van het postnetwerk. Op het ministerie van Economische Zaken kwamen overheid, postbedrijven en belanghebbenden bij elkaar om de toekomst van het postnetwerk te bespreken. Wegens terugnemende postverzendingen worden de regels voor de postmarkt herzien, om de dienstverlening betaalbaar en betrouwbaar te houden.

Groot belang

Veel e-commerce partijen maken gebruik van het postnetwerk voor de verzending van brieven en kaarten en ook veel pakjes gaan via het postnetwerk. De verwachting is dat dit met de groei van de e-commerce verder zal toenemen. daarmee neemt ook het belang dat de sector heeft bij een goed functionerend postnetwerk verder toe. Daarbij draagt het postnetwerk voor de e-commerce sector bij aan een milieuvriendelijke manier van belevering en is het plezierig voor de klant als de bestelling door de brievenbus valt.

Tijdens de postdialoog pleitte Thuiswinkel.org voor ten minste behoud van het huidige serviceniveau van het postnetwerk. Het versoberen van de Universele Post Dienst (UPD) vinden wij niet wenselijk. Bij voorkeur zou het serviceniveau nog verder uitgebreid moeten worden, tot het niveau van het pakketnetwerk dat door consumenten zo wordt gewaardeerd. Thuiswinkel.org ziet graag dat de UPD uitgevoerd wordt door één partij, om het netwerk efficiënt te houden. Daarbij is het wel van belang dat er goed toezicht gehouden wordt op de tarieven.

Huidige problemen

E-commercepartijen lopen tegen enkele problemen met het postnetwerk aan:

  • Niet alle post in alle gebieden in Nederland wordt zeven dagen per week geleverd. PostNL levert op zondag en maandag niet.
  • 24-uurslevering moet op alle leverdagen mogelijk zijn.
  • Levering via het postnetwerk kan, in tegenstelling tot via het pakketnetwerk, nog niet altijd gegarandeerd de volgende dag. 95% gegarandeerde next daylevering is te laag.
  • De consument is gewend aan een bepaalde service in het pakketnetwerk en verwacht dat ook van het postnetwerk.

Meer onderzoek

Wat zijn de oplossingsrichtingen? Uitgangspunt is dat alle post in alle gebieden minimaal vijf dagen per week beleverd moeten worden, tegen een acceptabele prijs. Thuiswinkel.org ziet graag dat meer onderzoek gedaan wordt naar de scenario’s die in de toekomst ontstaan als gevolg van het dalende postvolume, zodat het duidelijk is welke dienstverlening webwinkels kunnen verwachten tegen welke prijs. Hierbij zouden we meer inzicht willen hebben in de huidige kosten die het postnetwerk met zich meebrengt, en de kosten die samengaan met een uitbreiding van het netwerk tot een kwaliteitsniveau vergelijkbaar met het pakketnetwerk. Uit onderzoek blijkt dat de levering van buitengebieden minder efficiënt geregeld is. Daar ligt de grootste uitdaging. Hierbij kan er beter gekeken worden naar samenwerking met andere bezorgdiensten. Staatsecretaris Mona Keijzer zal op basis van de uitkomsten van de postdialoog een voorstel doen aan de Tweede Kamer, die vervolgens een besluit neemtover de toekomst van de postmarkt.

Meer weten?

Ellen de Lange Wil je meer weten over de postdialoog, het standpunt van Thuiswinkel.org hierin of wat wij voor jou kunnen betekenen, neem dan contact op met Ellen de Lange, projectmanager duurzaamheid en logistiek: .