2 februari 2018

Buitenlandse webwinkels moeten nu ook betalen voor de recycling van verpakkingen

Recycling

Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, zijn wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de zogenoemde producentenverantwoordelijkheid. In de praktijk gebeurt dit via het betalen van de afvalbeheersbijdrage aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Vanaf 1 januari 2018 zijn in het buitenland gevestigde webwinkels ook verplicht om een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te betalen als ze aan Nederlandse consumenten leveren.

Bedrijven (waaronder webwinkels) moeten de afdracht betalen als ze per jaar meer dan 50.000 kilogram aan verpakkingen in Nederland op de markt brengen. Een doos weegt gemiddeld ongeveer 400 gram, dus de wet geldt voor bedrijven die ruim 100.000 dozen per jaar verzenden (ook verpakkingen die worden geïmporteerd, moeten worden meegeteld). Zij moeten zich dan aanmelden bij het Afvalfonds Verpakkingen en aangifte doen van het gewicht van hun verpakkingen. Via de website van het Afvalfonds kun je met een voorbeeldberekening een inschatting maken of jouw bedrijf bijdrageplichtig is.

Gelijk speelveld

Omdat de verkoop op afstand aan consumenten substantieel groeit, moeten nu ook buitenlandse webwinkels de bijdrage betalen. Deze groei zorgt namelijk ook voor een toename van het verpakkingsafval. Bovendien wil het Afvalfonds Verpakkingen een gelijk speelveld creëren tussen bedrijven die in Nederland gevestigd zijn of hier een vaste inrichting hebben en buitenlandse bedrijven. Het gaat hierbij specifiek om het verkopen van verpakte producten aan consumenten (b2c). Bij leveringen aan bedrijven (b2b) is de onderneming die in Nederland is gevestigd of hier een vaste inrichting heeft bijdrageplichtig op het moment dat deze de producten aanbiedt aan Nederlandse consumenten.

Opbrengsten

Met de opbrengsten van de afvalbeheersbijdrage worden de kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen vergoed aan de gemeenten. Dit betekent voor het bedrijfsleven een investering van zo’n € 200 miljoen per jaar in de recycling van verpakkingen. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Meer informatie?

Aanmelden kan via https://afvalfondsverpakkingen.nl/aanmelden. Met vragen kun je telefonisch contact opnemen met de helpdesk van het Afvalfonds: +31 (0)85 401 26 60 of per mail: . Heb je vragen hierover aan Thuiswinkel.org, dan kun je die stellen aan Ellen de Lange ().