Wat is de rol van Thuiswinkel.org in de platformeconomie?

Gepubliceerd op: 19 mei 2020
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Werken Op Laptop 800 X 400

Online platformen bieden ongekende kansen voor groei, afzetmarkt, gemak en welvaart, zeker in deze onzekere tijden van het coronavirus. Maar er zijn ook schaduwkanten, want machtsmisbruik en oneerlijke concurrentie liggen op de loer. Thuiswinkel.org is als vertegenwoordiger van haar leden voorvechter van een gelijk speelveld voor alle deelnemers in de markt. We praten hierover met Just Hasselaar, beleidsadviseur platformeconomie bij Thuiswinkel.org.

De plaats die platformen innemen in onze maatschappij, wordt steeds groter. Zo start inmiddels 73% van de Nederlandse consumenten een zoektocht naar een product op een online marktplaats [1]. Door de groei van deze platformen wordt hun marktmacht ook steeds groter. Dit wordt een probleem voor retailers als de macht omslaat naar machtsmisbruik, een potentieel dat steeds meer aan de orde komt door de mogelijkheden die (grote) platformen hebben dankzij hun schaalvoordeel.

“Thuiswinkel.org heeft altijd in de kern van haar activiteiten staan dat het vertrouwen in online retail vergroot moet worden” vertelt Just. “Wij zetten ons al twintig jaar in voor de bescherming van zowel de consument als de webwinkelier en daarmee hebben wij een rol als neutrale aanjager van een eerlijk speelveld op ons genomen. De nieuwe werkelijkheid van de platformeconomie maakt deze rol nog noodzakelijker.”

Inspelen op de platformisering

En daarom speelt de belangenvereniging op verschillende manieren in op de platformisering van de (online) samenleving. Zo heeft Thuiswinkel.org eerder dit jaar de certificering voor handelaren op platformen opgezet. “Tijdens de coronacrisis, maar ook zeker daarvoor al, zien we dat veel meer partijen hun producten en/of diensten via online platformen aan de man willen brengen”, aldus Just. “Met onze nieuwe certificering zorgen we ervoor dat handelaren meer vertrouwen kunnen uitstralen en hun concurrentiepositie kunnen versterken. Daarnaast kunnen consumenten duidelijk zien bij wie zij met een gerust hart kunnen shoppen.”

Ook binnen de relatie tussen de retailer en de marktplaats tracht Thuiswinkel.org een begeleidende rol in te nemen. Dankzij de Europese Unie komt er ook steeds meer wetgeving tot stand die de spelregels voor de platformeconomie scherper maken. “Hierop inspelend zijn wij als voorvechter van zelfregulering bezig om in samenspraak met de Nederlandse platformen een de code of conduct voor platformen in het leven te roepen. Dit versterkt het gelijke speelveld tussen de platformen onderling en haar sellers”, vertelt Just.

Concurrentie van buiten de EU

Partijen van buiten de EU kunnen nu ook gemakkelijker hun producten in ons land aanbieden en zij hoeven zich veelal aan minder strenge regels en voorschriften te houden dan hun Europese concurrenten. “Dit zorgt er niet alleen voor dat de concurrentiepositie van Nederlandse retailers verslechtert, maar ook dat Nederlandse consumenten potentieel ondeugdelijke en zelfs gevaarlijke producten op de deurmat krijgen. Via ons lobbywerk in Den Haag en Brussel dragen we bij aan een verbeterde regulering op dit gebied, zodat er ook internationaal een gelijk speelveld ontstaat.”

Vergroten van kennis

Ten slotte stelt Thuiswinkel.org haar leden ook op andere manieren in staat om concurrerend te blijven. “Door Thuiswinkel e-Academy en ShoppingTomorrow versterken wij continu onze kennispositie en deze succesvolle programma’s gaan de komende tijd nog meer energie steken in het thema platformeconomie. Nieuwe expertgroepen, onderzoeken en leertrajecten gaan onze leden verder helpen om deze nieuwe realiteit meester te maken. De ontwikkelingen op dit gebied gaan momenteel al zo hard dat stilzitten voor niemand meer een optie is”, besluit Just.

[1] www.shoppingtomorrow.nl/nl/nieuws/hoe-kun-je-je-het-beste-positioneren-op-marktplaatsen

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp