Stappenplan productveiligheid voor distributeurs

Gepubliceerd op: 7 september 2023
Bijgewerkt op: 7 september 2023
Fraude & Veiligheid Caution Gele Tape 800X400

U mag alleen veilige consumentenproducten (non-food) op de Europese markt aanbieden. U bent hier als distributeur medeverantwoordelijk voor. Twijfelt u of een product veilig is? Dan moet u dit bijvoorbeeld melden bij een toezichthouder. Lees hoe u aan regels voldoet.

Op deze pagina:

Wat doet een distributeur?
Een distributeur koopt producten in via een fabrikant, importeur of andere distributeur. En verkoopt die vervolgens aan klanten. Bijvoorbeeld in een groothandel of detailhandel. Een distributeur kan ook meerdere rollen tegelijk hebben. Aan welke veiligheidseisen u moet voldoen, hangt af van uw rol(len).

Gebruik de beslisboom om per product uw rol te bepalen.

1. Check of het product een technisch dossier heeft

Elk product dat u binnen de Europese Unie (EU) verkoopt moet een technisch dossier hebben. Daarin beschrijft de fabrikant hoe het product voldoet aan de eisen voor productveiligheid. Check bij de fabrikant of importeur van het product of er een technisch dossier beschikbaar is. Doe dit voordat u het product te koop aanbiedt. Vraag bij voorkeur om een kopie van het dossier. Of om digitale inzage.

Lees meer over de eisen voor het technisch dossier.

2. Controleer of het product voldoet aan de EU-wetgeving (conformiteit)

U mag geen producten aanbieden waarvan u niet weet of deze veilig zijn. Dit betekent dat u bekend moet zijn met eisen voor producten, zodat u kunt controleren of uw product voldoet aan de regels voor productveiligheid. Dit heet conformiteit.

U bent als distributeur verplicht om te laten zien dat u uw best heeft gedaan om de conformiteit van een product te controleren. Gaat u een nieuw product verkopen?

Controleer dan altijd eerst deze eisen:

Heeft het product een CE-markering?

Een CE-markering zegt dat het product voldoet aan de eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu van de EU. Een CE-markering is niet voor alle producten verplicht. Check of uw product een CE-markering nodig heeft in het overzicht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voldoet het product aan de EU-wetgeving?

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te checken of de producten die u verkoopt veilig zijn. En voldoen aan de verplichtingen in de wet.

Staat de verplichte informatie op het product?

Het product moet een etiket hebben met informatie over het product en de herkomst. Die informatie moet kloppen, zodat de consument het product veilig kan gebruiken. De informatie moet geschreven zijn in de taal van het land en gemakkelijk te begrijpen zijn.

De informatie is ook belangrijk voor toezichthouders. Als er problemen met een product zijn, kan de toezichthouder uitzoeken waar het product vandaan komt. En bijvoorbeeld zorgen dat een onveilig product uit handel wordt gehaald. Of zelfs wordt teruggeroepen bij de eindgebruiker.

Op het etiket moet in ieder geval staan:

  • de naam, handelsnaam of merknaam van de fabrikant en bij import ook van de importeur
  • het type-, partij- of serienummer (of een ander identificatiemiddel)
  • het contactadres van de fabrikant en bij import ook van de importeur
  • waarschuwingen of (verplichte) markeringen als die nodig zijn voor veilig gebruik

Kan de informatie niet op het etiket of het product? Bijvoorbeeld omdat het product te klein is. Dan mag de informatie ook op de verpakking staan. Of in een bijsluiter.

Voldoet het product aan specifieke eisen?

Heeft u de conformiteitseisen in deze stap gecontroleerd? Dan mag u het product gaan verkopen. Ga naar stap 4. Twijfelt u of het product veilig is? Ga naar stap 3.

3. Neem direct maatregelen als het product niet aan de eisen voldoet (non-conformiteit)

Voldoet het product niet aan de eisen voor productveiligheid? In de wet heet dit non-conformiteit (niet conform de wet). U mag het product niet verkopen. U moet bij non-conformiteit (of een vermoeden daarvan):

  • een melding doen via het EU-platform Safety Gate en zo informatie aan toezichthouders geven over de risico’s
  • contact opnemen met de fabrikant of importeur om het product aan te passen zodat het wel aan de eisen voldoet (conform is)
  • de toezichthouder(s) informatie geven over de fabrikant of importeur van het product
  • het technisch dossier opvragen bij de fabrikant of importeur als een toezichthouder dit vraagt

4. Zorg voor veilig vervoer en goede opslag

U moet zorgen dat het product op de juiste manier wordt vervoerd en opgeslagen. Gebeurt dit niet goed? Dan kan dit invloed hebben op de veiligheid van het product en de omgeving als het voor de eerste keer wordt gebruikt.

Voorbeeld

U brengt een product op de markt met een batterij. Tijdens het transport wordt het product nat waardoor de batterij wordt aangetast (gaat corroderen). Het product werkt hierdoor niet meer goed. Het product voldoet niet (meer) aan de productwetgeving.

EU-landen kunnen eigen regels hebben voor de distributie van specifieke producten. Bijvoorbeeld als dit belangrijk is om de volksgezondheid te beschermen. Wilt u weten of er extra regels voor uw product gelden? Vraag gratis informatie via het Product Contact Punt (PCP).

Dit artikel is geschreven door de KVK

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp