Privacywet AVG samengevat

Gepubliceerd op: 25 mei 2018
Bijgewerkt op: 14 februari 2022
Geschreven door
Privacy 8

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of General Data Protection Regulation (GDPR)) in werking getreden. Deze nieuwe Europese privacywet biedt een betere bescherming van de persoonsgegevens van consumenten, met meer verantwoordelijkheden voor organisaties die met die gegevens werken en een ruimere bevoegdheid voor toezichthouders.

Thuiswinkel.org helpt haar leden op dit gebied graag verder. Dit doen we onder andere via een reeks artikelen waarin de nieuwe regels overzichtelijk uiteen worden gezet. Deze artikelen zijn onderverdeeld in drie categorieën, waarin steeds gerelateerde onderwerpen uit de AVG worden behandeld.

AVG: Organisatorische veranderingen voor webshops

Welke organisatorische veranderingen moeten webshops (mogelijk) ondergaan om te kunnen voldoen aan de AVG? Denk hierbij aan:

 • Data Protection Officer (DPO)
 • Privacy by design/default
 • Privacy Impact Assessment (PIA)
 • Toezicht en boetes

Wat zijn de organisatorische veranderingen?

AVG: De verplichtingen voor webshops

Onder de AVG vallen een aantal nieuwe verplichtingen:

 • Toestemming
 • Bewaartermijnen
 • Informatieverplichting
 • Meldplicht datalekken

Welke nieuwe verplichtingen zijn er?

AVG: De rechten van betrokkenen

De personen van wie je gegevens verwerkt, hebben een aantal rechten. Denk daarbij niet alleen aan je klanten, maar ook aan je medewerkers. Zo hebben zij:

 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het recht van bezwaar.

Wat zijn de rechten van de betrokkenen?

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel