AVG: De rechten van betrokkenen

Gepubliceerd op: 25 mei 2018
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Geschreven door
Privacy 6

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of General Data Protection Regulation (GDPR)) in werking. Deze nieuwe Europese privacywet biedt een betere bescherming van de persoonsgegevens van consumenten, met meer verantwoordelijkheden voor organisaties die met die gegevens werken en een ruimere bevoegdheid voor toezichthouders.

Thuiswinkel.org helpt haar leden op dit gebied graag verder. Dit doen we onder andere via een reeks artikelen waarin de nieuwe regels overzichtelijk uiteen worden gezet. In dit derde artikel gaan we dieper in op de rechten van de personen wiens gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld van klanten en medewerkers. We bespreken hier het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit en het recht van bezwaar. Voor de specifieke impact op de e-commercesector verwijzen we per onderwerp naar de relevante pagina in onze privacysectie.

Recht om vergeten te worden

In de AVG is het zogeheten ‘recht op vergetelheid’ opgenomen. Dit recht houdt in dat je als webshop persoonsgegevens van een betrokkene (zoals een klant, maar ook een voormalig werknemer of sollicitant) onmiddellijk moet wissen wanneer deze hierom vraagt. De betrokkene kan in verschillende gevallen van dit recht gebruikmaken, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verwerkt. Ook mag de betrokkene om gegevenswissing vragen als zijn gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, als er een wettelijke basis voor is of als de gegevens zijn verwerkt bij het leveren van diensten aan kinderen jonger dan 16 jaar. Wanneer de bewuste gegevens met derden zijn gedeeld, moeten webshops deze partijen ook op de hoogte stellen van het verzoek tot gegevenswissing.

Lees hier meer over het recht om vergeten te worden

Dataportabiliteit

De AVG geeft consumenten van wie persoonsgegevens worden verwerkt het recht dat deze gegevens overgedragen moeten kunnen worden aan andere partijen (dataportabiliteit). Met dit nieuwe recht krijgt de consument meer macht over zijn eigen persoonsgegevens. Op zijn verzoek moet een webshop de persoonsgegevens in gestructureerde en machineleesbare vorm kunnen verplaatsen, kopiëren en versturen. Het gaat hierbij om:

  • gegevens waarvoor de consument destijds toestemming heeft moeten geven;
  • persoonsgegevens die hij/zij zelf heeft aangeleverd of;
  • gegevens die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst tussen de consument en de webshop (zoals de titels en afleveringen die een betrokkene heeft bekeken bij een online videodienst).

Het recht op dataportabiliteit moet het bijvoorbeeld gemakkelijker maken om over te stappen naar een andere dienst.

Lees hier meer over dataportabiliteit en de gerelateerde bezwaren van Thuiswinkel.org

Recht van bezwaar

Consumenten mogen altijd bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Als dit gebeurt, mogen er geen relevante persoonsgegevens meer worden verwerkt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om deze gegevensverwerking te rechtvaardigen. Als een consument bezwaar maakt, moet er dus een concrete afweging worden gemaakt tussen het gerechtvaardigde belang van de webshop enerzijds, en de belangen, rechten en vrijheden van de consumenten anderzijds.

Lees hier meer over het recht van bezwaar

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel