"Kabinet, benut de kansen van de platformeconomie!"

Gepubliceerd op: 11 september 2019
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Platformen 800 X 400

Vandaag heeft de Taskforce Platformeconomie, waar Thuiswinkel.org onderdeel van uitmaakt, de notitie 'De platformeconomie: hoe laten we het werken?' aangeboden aan premier Mark Rutte. Deze notitie brengt niet alleen de mogelijkheden en uitdagingen van platformen en marktplaatsen in kaart, maar geeft ook concrete aanbevelingen om kansen te benutten en negatieve maatschappelijke effecten het hoofd te bieden.

Thuiswinkel.org nam met haar voorzitter Paul Nijhof plaats in de Taskforce Platformeconomie, omdat de belangenvereniging weet dat de opkomst van (online) platformen een grote impact heeft op de e-commercebranche en de BV Nederland hier goed op in moet spelen. Met de notie wordt het kabinet op de hoogte wordt gesteld van het grote belang van de platformeconomie vanuit de optiek van het bedrijfsleven, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de kansen en uitdagingen.

Aanbevelingen Taskforce

Platformen zijn een van de belangrijkste game changers en drivers van de digitale transitie van onze economie. De Taskforce Platformeconomie heeft daarom als uitgangspunt dat de transitie naar een platformgedreven samenleving in al zijn facetten moet worden omarmd. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat die transitie alleen succesvol kan zijn als we ook oog houden voor de algehele economische en maatschappelijke impact, zoals het concurrentievermogen van álle ondernemers en de bredere impact op thema’s als vertrouwen, arbeidsmarkt, leefbaarheid en democratie. Om de meerwaarde van platformen zo goed mogelijk te benutten doet de Taskforce doet de volgende aanbevelingen:

  • Verbeter het investeringsklimaat voor (nieuwe) platformen en vergroot de mogelijkheden tot synergie met andere bedrijven.
  • Verbeter spelregels en toezicht rond mededinging, data en belastingen om effecten van platformen op de economie in goede banen te leiden.
  • Vergroot het maatschappelijk draagvlak door de aanpak van bredere effecten rond vertrouwen, arbeidsmarkt en leefbaarheid.
  • Kom met een visie van Nederland en de EU op de rol van technologie in geopolitieke vraagstukken en internationale handel.

Hoe nu verder?

Thuiswinkel.org in kleiner verband ook samen met INretail, ANVR en Techniek Nederland binnen Retail Platform Nederland. Via deze samenwerking bundelen de vier organisaties hun expertise en netwerken om hun doelen op lobbygebied nog slagvaardiger, succesvoller en mét impact te realiseren. 

De komende periode wordt door de Taskforce, maar ook door Retail Platform Nederland, gesproken met de overheid, brancheverenigingen en ondernemers om de aanbevelingen verder uit te werken en te komen tot een beleid dat de platformeconomie optimaal ondersteunt.

Over de Taskforce Platformeconomie

Eind 2018 werd de Taskforce Platformeconomie door ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in het leven geroepen om de implicaties van de platformeconomie te analyseren en een strategie te ontwikkelen voor Europees en Nederlands beleid. De taskforce is een samenwerkingsverband van techbedrijven, platformgebruikers en ondernemers die de handen ineen hebben geslagen om de vraag te beantwoorden wat nodig is om het volledige potentieel van de platformsamenleving te benutten. De Taskforce Platformeconomie bestaat onder andere uit ANVR, Microsoft, INretail, Philips, Bouwend Nederland, Thuiswinkel.org, Techniek Nederland en IBM.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp