Hoe werkt de Code voor Duurzaamheidsreclame?

Gepubliceerd op: 5 februari 2023
Bijgewerkt op: 5 februari 2023
Geschreven door
Duurzaamheidsclaims (1)

Vanaf 1 februari 2023 is de Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR) in werking getreden. De CDR geldt voor alle duurzaamheidsreclame met daarin een duurzaamheidsclaim. Dit zijn milieuclaims en ethische claims. Het doel van de CDR is om ervoor te zorgen dat reclame-uitingen met duurzaamheidsclaims niet misleidend zijn en dat deze claims aantoonbaar juist zijn. Hoe zit het precies?

Misleidende duurzaamheidsclaims

Het moet direct duidelijk zijn waar de duurzaamheidsclaim betrekking op heeft en wat deze betekent. Als een duurzaamheidsclaim alleen betrekking heeft op een bepaald aspect van het product moet dit duidelijk worden vermeld. Ook bij het gebruik van woorden zoals ‘duurzaam’, ‘groen’ of ‘eco’ moet duidelijk worden aangegeven wat dit precies betekent. Naast mededelingen in de duurzaamheidsclaim kan misleiding ook ontstaan door het gebruik van afbeeldingen, logo’s of keurmerken. Het gaat dus om de totale indruk die de reclame-uiting wekt.

Veel ondernemers hebben duurzaamheidsambities en streven ernaar in de toekomst een doelstelling op dit gebied te halen. In de duurzaamheidsclaim moet het duidelijk zijn dat het gaat om een streven. De doelstelling moet objectief, verifieerbaar en haalbaar zijn en er moeten concrete plannen zijn om het doel te behalen. Adverteren met een streven dat niet haalbaar is, is misleidend.

In duurzaamheidsclaims mag een vergelijking met andere producten of bedrijven worden gemaakt. Het moet gaan om vergelijkbare producten en in de vergelijking moet duidelijk vermeld worden welke aspecten worden vergeleken. Ook mogen er duurzaamheidsaanduidingen en duurzaamheidssymbolen worden gebruikt. Daarbij moet duidelijkheid worden gegeven over de herkomst van de aanduiding of het symbool. Er mag geen verwarring ontstaan over de betekenis van de aanduiding of het symbool.

Aantoonbaarheid

Verder moeten alle duurzaamheidsclaims aantoonbaar juist zijn. De bewijslast ligt bij de adverteerder. De adverteerder moet de duurzaamheidsclaim met actueel bewijs kunnen onderbouwen. Als een duurzaamheidsclaim absoluter is geformuleerd worden er zwaardere eisen gesteld aan het bewijs. Omschrijvingen zoals ‘milieuvriendelijk’, ‘schoon’ en ‘goed voor het milieu’ zijn absolute claims. Als je niet kunt aantonen dat deze claims juist zijn moeten deze claims niet worden gebruikt of in ieder geval worden genuanceerd.

Naleving

Bij de Reclame Codecommissie kan iedereen een klacht indienen over een reclame-uiting als diegene vindt dat deze in strijd is met de CDR. De commissie behandelt de klacht en zal uiteindelijk een uitspraak doen. Daarnaast focust de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) zich dit jaar op het voorkomen van misleidende informatie over de duurzaamheid van artikelen en diensten.

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp