Dit is het moment voor de circulaire economie

Duurzaamheid begint een steeds prominentere positie op de agenda van bedrijven te krijgen. We bewegen ons meer en meer naar een circulaire economie, waarin we efficiënter en effectiever met grondstoffen omgaan en we ons bewuster zijn van onze omgeving. De drang naar een duurzamere economie is niet nieuw, want in het verleden is al vaker geroepen om maatregelen rondom het dreigende tekort aan bepaalde grondstoffen en de verregaande impact op het milieu.

Toch lijkt de verschuiving naar een circulaire economie nu serieuze vormen aan te nemen. Wat is het verschil met, laten we zeggen, dertig jaar geleden en waarom zou er nu in internationaal verband wel grootschalig gehoor worden gegeven aan de roep om een duurzamer beleid? In deze position paper geven we drie redenen waarom dit in onze ogen hét moment is voor een circulaire economie.