Let op: wetswijziging betalingstermijn bij b2b

Categorie
Gepubliceerd op: 28 juni 2017
Bijgewerkt op: 19 april 2021
Geschreven door
B2b Beige Gele Groene Klappers 800X400

Vanaf 1 juli 2017 wordt de wettelijke betaaltermijn tussen bedrijven aangescherpt. Onder de nieuwe wet kan in een overeenkomst tussen een grote onderneming en een MKB-onderneming of zelfstandig ondernemer, waarbij de grote partij de rol van afnemer vervult en de kleine partij de rol van leverancier of dienstverlener, geen langere betaaltermijn dan 60 dagen worden overeengekomen. 

Op dit moment kunnen grote ondernemingen nog een lange betalingstermijn afdwingen bij kleinere toeleveranciers vanwege hun zwakkere onderhandelingspositie. Deze wetswijziging heeft als doel het MKB te beschermen tegen die onredelijk lange betalingstermijnen. 

Consequenties niet-naleven van de wet

Overeenkomsten waarbij grote bedrijven alsnog besluiten betalingstermijnen langer dan 60 dagen af te sluiten, worden nietig verklaard en de betalingstermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Mocht de afnemer de factuur pas na 30 dagen betalen, dan is hij van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. De wettelijke rente wordt jaarlijks vastgesteld en staat op dit moment op 8 procent. De vordering op handelsrente is overigens 5 jaar lang afdwingbaar. De leverancier kan dus ook handelsrente vorderen nadat de factuur is betaald of de handelsrelatie is geëindigd.

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp