Multichannel Monitor

Via welke kanalen koopt de consument producten en diensten en via welke kanalen oriënteert hij zich voor die aankoop? En waarom wisselt hij soms van kanaal?

Van 2009 t/m 2011 heeft Thuiswinkel.org jaarlijks in samenwerking met HBD en Blauw Research de Multichannel Monitor uitgevoerd. Dit rapport maakt de rol van internet als oriëntatiebron, transactiekanaal en communicatiemiddel in relatie tot de aanschaf van producten en diensten binnen de detailhandel inzichtelijk.

Inmiddels is dit onderzoek opgegaan in de Thuiswinkel Markt Monitor.