Webwinkels kampen met wisselende uitdagingen door corona-uitbraak

Categorie
Gepubliceerd op: 15 april 2020
Bijgewerkt op: 1 juli 2021
Flesjes met zeep en mondmaskers

Ruim 50% van de leden van Thuiswinkel.org kampt vanwege de uitbraak van het coronavirus met fulfilment- en leveringsproblemen en 28% geeft aan dat deze in de komende periode nog weleens kunnen komen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat de belangenvereniging vorige week onder haar leden heeft uitgevoerd. Daarnaast heeft Thuiswinkel.org met haar lobbywerk voor de versoepeling en uitbreiding van de TOGS-regeling er al voor gezorgd dat een belangrijk pijnpunt binnen haar achterban zo goed als opgelost is.

De fulfillment- en leveringsproblemen die veel webwinkels op dit moment ervaren, hebben vooral betrekking op hun voorraad en in mindere mate op verpakkingsmateriaal. Deze problemen worden onder andere veroorzaakt door de enorme vraag naar bepaalde producten en de maatregelen die ook fabrikanten moeten nemen, waardoor de aanvoer de vraag soms niet kan bijbenen. Als gevolg hiervan kunnen er sneller artikelen uitverkocht raken en vertragingen in de bezorging ontstaan.

Wisselend beeld onder webwinkels

Waar sommige webwinkeliers te maken hebben met een forse groei in bestellingen, kampen andere met een vraag die grotendeels of helemaal is weggevallen. Per sector en binnen verschillende sectoren is het beeld sterk wisselend. Zo geeft 10% van de ondervraagde webwinkels aan dat zij extra mensen hebben aangenomen vanwege ziekteverzuim of de verhoogde vraag. Daartegenover staat dat verschillende respondenten te maken hebben met omzetverlies; 20% heeft inmiddels gebruikgemaakt van de door de overheid beschikbaar gestelde NOW-regeling. Met deze financiële steun kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Daarnaast geeft bijna 7% aan dat zij al mensen hebben moeten ontslaan of contracten niet hebben verlengd vanwege de teruglopende omzet.

Webwinkeliers nemen maatregelen

Uit het onderzoek blijkt dat webwinkels de veiligheid in distributiecentra waarborgen door onder andere de 1,5 meter afstand tussen medewerkers mogelijk te maken, bijvoorbeeld door vaker te werken met minder mensen in shifts en door minder mensen op de werkvloer toe te laten. Ook worden (extra) desinfectiemiddelen gebruikt en -maatregelen genomen, Op deze manier kunnen online bestellingen op een verantwoorde manier worden verwerkt en de veiligheid van medewerkers worden bevorderd.

Ook hebben de webwinkels maatregelen getroffen rond de bestelling en bezorging van producten. De belangrijkste aanpassingen die door webwinkels zijn gedaan, betreffen (het communiceren over) de verlenging van de gemiddelde levertijden (39%), het verlengen van de retourtermijn (al dan niet op advies van Thuiswinkel.org) (23%) en het annuleren van bepaalde bestellingen omdat de voorraad beperkt is (25%).

Het ledenonderzoek laat ook zien dat webwinkeliers verwachten dat de druk bij vervoerders en in hun eigen fulfilment de komende weken verder zal stijgen. De druk bij webwinkels en vervoerders leidde tot de oproep van Thuiswinkel.org om tot 1 juni geen uitverkoop te houden. Ruim 70% van de respondenten geeft aan dit advies te volgen.

TOGS-regeling versoepeld en uitgebreid

Tot slot zijn de leden van Thuiswinkel.org over het algemeen tevreden over de stappen die de overheid heeft genomen om de getroffen ondernemers te helpen; slechts 15% geeft aan ontevreden te zijn. Daarbij kwam onder meer wel naar voren dat verschillende leden (onterecht) niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling, waarbinnen ondernemers worden gecompenseerd als zij worden getroffen door de maatregelen van de overheid om het coronavirus in te dammen. Mede dankzij intensief lobbywerk vanuit Thuiswinkel.org is deze regeling inmiddels uitgebreid en versoepeld, zodat iedereen die van mening is dat hij in een sector werkzaam is die getroffen wordt door deze maatregelen, zich kan melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp